Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu - Scanmed

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu

Tytuł projektu: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu.

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR

Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Wartość projektu: 622 461,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 435 722,88 PLN

Okres realizacji: 1.11.2022 r. – 30.11.2023 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań naprawczych w zakresie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Scanmed w Poznaniu w kontekście pandemii COVID-19 poprzez zakup nowoczesnych sprzętów medycznych, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Inwestycja poprawi szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększy dostępność do procedur medycznych świadczonych w ramach POZ. Ponadto spowoduje zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top