Centrum Kardiologii w Iławie - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Iławie

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Poradnia kardiologiczna:

 • wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-15:00

Centrum Kardiologii Scanmed w Iławie rozpoczęło pracę w 2011 roku.  Od początku działalności Ośrodek prowadzi całodobowy dyżur hemodynamiczny, dzięki któremu możliwe jest bardzo szybkie wdrożenie leczenia inwazyjnego u osób z zawałem serca oraz innymi ostrymi zespołami wieńcowymi.  Poza przyjęciami pacjentów w trybie nagłym, realizuje również skierowania pacjentów z chorobami krążenia na planowe zabiegi kardiologiczne z zakresu hemodynamiki i elektrofizjologii.

Leczenie prowadzone jest w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie oraz Warszawskim Instytutem Medycznym w zakresie kontynuacji leczenia wymagającej interwencji  kardiochirurgicznej.

W placówce działa również Poradnia Kardiologiczna zapewniająca kontynuację specjalistycznej opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych.

Placówka jako podmiot koordynujący realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Świadczenia w ramach hospitalizacji Pacjentów oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii
 • Pracownie Echokardiografii
 • Pracownia Testów Wysiłkowych
 • Pracownia Holterowska
 • Punkt Kontroli Stymulatorów
 • Poradnia Kardiologiczna

 • koronarografia
 • krioablacja migotania przedsionków
 • kardiowersja elektryczna
 • angioplastyka wieńcowa
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • implantacja czasowej elektrody
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • badanie echokardiograficzne serca z funkcją kolorowego Dopplera
 • USG przezprzełykowe
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera – defibrylatora (ICD)
 • Wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • aterektomia wieńcowa (rotablacja)
 • ablacja zaburzeń rytmu RF
 • ablacja migotania przedsionków
 • realizacja programu KOS-zawał
 • echokardiografia obciążeniowa
 • echokardiografia przezklatkowa
 • echokardiografia przezprzełykowa

 • konsultacja kardiologiczna
 • badanie EKG
 • badanie echokardiograficzne serca z funkcją kolorowego Dopplera
 • testy wysiłkowe
 • całodobowe rejestracje ciśnienia tętniczego krwi (holter ciśnieniowy)
 • całodobowe rejestracje rytmu serca (holter EKG)
 • okresowe kontrole wszczepionych rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz resynchronizatorów
 • realizacja programu KOS-zawał
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top