Centrum Kardiologii Kluczbork - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Kluczborku

Usługi realizujemy w ramach

Godziny pracy:

 • Oddział całodobowo

Poradnia kardiologiczna:

 • wtorek 8.00-20.00
 • środa 8.00-19.00
 • czwartek 8.00-15.00
 • piątek 14.00-16.00

Kluczborskie Centrum Kardiologii rozpoczęło pracę w 2008 roku. Oddział Kardiologii inwazyjnej jest w pełni wyposażony tak, by leczyć zawały, stany przedzawałowe, ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ośrodek specjalizuje się w zabiegach kardiologii interwencyjnej, zarówno w nagłych przypadkach (głównie leczenie ostrych zespołów wieńcowych), jak i planowanych zabiegach kardiologicznych z zakresu hemodynamiki i elektrofizjologii. Oddział pełni całodobowy dyżur zawałowy, wykorzystując system teletransmisji Lifenet. Ośrodek ściśle współpracuje z Oddziałami Kardiochirurgicznymi, takimi jak Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Oddział Kardiologii zatrudnia wykwalifikowany zespół lekarski, który we współpracy z zespołem pielęgniarskim zapewnia stałą specjalistyczną opiekę chorym. Świadczenia są realizowane w ramach umowy z NFZ.

W placówce działa również Poradnia Kardiologiczna zapewniająca kontynuację specjalistycznej opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych w ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Placówka jako podmiot koordynujący realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca, realizująca kontrolę stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
 • Gabinet Echokardiografii
 • Poradnia Kardiologiczna

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • wszczepienie oraz wymiana kardiostymulatora
 • wszczepienie oraz wymiana kardiowertera – defibrylatora
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • aterektomia wieńcowa (rotablacja)
 • przezskórna walwuloplastyka balonowa
 • realizacja programu KOS-zawał
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • diagnostyka i terapia inwazyjna
 • 24h Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • echokardiografia przezklatkowa (TTE)
 • krioablacja migotania przedsionków
 • kardiowersja elektryczna
 • implantacja czasowej elektrody
 • walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej (BAV)

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

 • monitorowanie pracy serca za pomocą echokardiografu przy zwiększającym się obciążeniu lekiem lub wysiłkiem
 • echokardiografia przezprzełykowa (obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą głowicy ultrasonograficznej)
 • elektrokardiografia (nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń)
 • Holter EKG 12-odporwadzeniowy (metoda monitorowania rytmu mięśnia sercowego w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń w jego pracy)
 • Holter  ciśnieniowy (badanie diagnostyczne polegające na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi)
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy (badanie medyczne opierające się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego)
 • kompleksowa kontrola stymulatorów
 • konsultacja kardiologiczna

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top