Program KOS – zawał - Scanmed

Program KOS – zawał

KOS-zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony dla Pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Udział w programie realizowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  i w całości finansowany jest przez NFZ. Program obejmuje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca.

Program KOS-zawał jest realizowany w ramach 

Składa się z czterech etapów:

ETAP 1 to hospitalizacja obejmująca diagnostykę i najczęściej leczenie zabiegowe tj. zabieg angioplastyki tętnic wieńcowych.
ETAP 2  obejmuje rehabilitację kardiologiczną, stacjonarną lub ambulatoryjną.
ETAP 3 (fakultatywny) dotyczy pacjentów wymagających dodatkowych procedur kardiologicznych w ramach pobytu w oddziale m.in. wszczepienie kardiowertera – defibrylatora, rozrusznika serca czy planowej, kolejnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.
ETAP 4 to specjalistyczna opieka kardiologiczna, w ramach której Pacjent uzyskuje porady kardiologiczne (4 wizyty)  wraz z badaniami diagnostycznymi, w tym z badaniem echokardiograficznym. 

Ostatni moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta. 

Co gwarantuje Pacjentowi program KOS – zawał?

 • Pacjent po opuszczeniu szpitala otrzymuje indywidualny plan leczenia, stworzony przez specjalistę kardiologa oraz lekarza rehabilitacji
 • Pacjent uzyskuje skierowanie na rehabilitację
 • Koordynacją procesu leczenia prze całe 12 miesięcy zajmuje się wyznaczony pracownik Centrum Kardiologii
 • Pacjent ma zagwarantowaną regularną opiekę kardiologiczną w poradni przez okres 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca (zakończoną bilansem opieki)
 • edukację dotyczącą: stylu życia, czynników ryzyka, chorób układu krążenia

Kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego zapewnia właściwe postępowanie terapeutyczne oraz zapobiega wczesnym i późnym powikłaniom sercowo-naczyniowym co potwierdziły rejestry naukowe.

Pacjenci objęci opieką KOS-zawał mają znacznie lepsze rokowania i szanse na dłuższe życie.

Kontakt do Koordynatorów KOS-zawał Centrów Kardiologicznych Scanmed. S.A.:

 • Centrum Kardiologii w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 – tel. (32) 349 92 75 lub 668 307 509
 • Centrum Kardiologii w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3a – tel. 609 777 313
 • Centrum Kardiologii w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 – tel. (77) 410 82 18 wew. 104
 • Centrum Kardiologii w Iławie przy ul. Gen. Andersa 3 – tel. (89) 676-01-02 lub 784-396-916
 • Centrum Kardiologii w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12 – tel. 785 056 762
 • Centrum Kardiologii w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 – tel. 32 41 30 616 lub 32 41 30 613
 • Centrum Kardiologii w Kutnie przy ul. Kościuszki 52 – tel. 669 879 090
 • Centrum Kardiologii w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 35 – tel. (44) 786 51 00 lub (44) 786 51 10

Dostępność w placówkach

Centrum Kardiologii ChorzówChorzów
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500, Chorzów
Centrum Kardiologii KluczborkKluczbork
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
46-200, Kluczbork
Centrum Kardiologii RacibórzRacibórz
ul. Gamowska 3a
47-400, Racibórz
Centrum Kardiologii IławaIława
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200, Iława
Centrum Kardiologii CzęstochowaCzęstochowa
ul. Mickiewicza 12
42-200 , Częstochowa
Centrum Kardiologii SosnowiecSosnowiec
ul. Zegadłowicza 3
41-200, Sosnowiec
Centrum Kardiologii KutnoKutno
ul. Kościuszki 52
99-300, Kutno
Centrum Kardiologii Tomaszów MazowieckiTomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
97-200, Tomaszów Mazowiecki
Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top