Centrum Kardiologii Racibórz - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Raciborzu

Usługi realizujemy w ramach

Godziny pracy Oddziału Kardiologicznego:

 • całodobowo

Rejestracja poradni kardiologiczna:

 • od poniedziałku do piątku - 7:00-15:00

Ośrodek powstał w 2010 roku, jako jednostka umożliwiająca kompleksową realizację specjalistycznych procedur medycznych z zakresu kardiologii. Został zaprojektowany według nowoczesnych standardów europejskich oraz wyposażony w wysokiej klasy sprzęt. W ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Oddziale leczeni są chorzy m.in. z zawałem serca, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi, zatorowością płucną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa, chorobami mięśnia sercowego, blokiem przedsionkowo-komorowym, częstoskurczem nadkomorowym i komorowym, migotaniem i trzepotaniem przedsionków, zespołem chorej zatoki. Do placówki przyjmowani są chorzy z zawałem serca oraz innymi schorzeniami serca i naczyń stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie życia. Całodobową opiekę nad pacjentami pełni wykwalifikowana kadra medyczna – lekarze specjaliści z zakresu kardiologii, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz technicy elektroradiologii.

Nasza placówka ściśle współpracuje ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w celu zapewnienia kompleksowej opieki naszym pacjentom, także tym, którzy wymagają interwencji kardiochirurgicznej.

W placówce działa również Poradnia Kardiologiczna zapewniająca kontynuację specjalistycznej opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych, zarówno w ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i udzielając świadczeń komercyjnych.

Placówka, jako podmiot koordynujący, realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Oddział Kardiologii, Elektroterapii i Angiologii
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
 • Pracownia echokardiografii
 • Pracownia prób wysiłkowych i wydolnościowych
 • Pracownia holterowska
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia kardiologiczna

Diagnostyka inwazyjna układu krążenia:

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • przezskórne interwencje wieńcowe, w tym u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
 • badanie elektrofizjologiczne: ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca, krioablacja migotania przedsionków
 • implantacja urządzeń wszczepialnych – stymulatory, ICD, CRT-P, CTR-D,
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • kardiowersja elektryczna

 

 

Diagnostyka nieinwazyjna układu krążenia:

 • badanie echokardiograficzne przezklatkowe,
 • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe,
 • badanie elektrokardiograficzne
 • 24 godz. monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
 • badanie czynnościowe układu krążenia: próba wysiłkowa na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym,
 • kompleksowa kontrola i programowanie stymulatorów.

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

 • konsultacja kardiologiczna
 • EKG spoczynkowe
 • kompleksowa kontrola stymulatorów
 • całodobowe rejestracje rytmu serca – Holter EKG
 • całodobowe rejestracje ciśnienia tętniczego krwi – Holter ciśnieniowy
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej – Test wysiłkowy
 • realizacja programu kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał)
 • realizacja świadczeń w ramach sieci kardiologicznej
 • realizacja programu lekowego – leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top