Centrum Kardiologii Racibórz - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Raciborzu

Usługi realizujemy w ramach

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Poradnia kardiologiczna:

 • poniedziałek 9:00-12:00 NFZ, 12:00-17:00 wizyty odpłatne
 • wtorek 9:00-15:00 NFZ, 9:00-17:00 wizyty odpłatne
 • środa 12:00-15:00 NFZ
 • czwartek 11:00-14:00 NFZ, 12:00-14:00 wizyty odpłatne
 • piątek 12:00-13:00 NFZ i wizyty odpłatne

Ośrodek powstał w 2010 roku, jako jednostka umożliwiająca kompleksową realizację specjalistycznych procedur medycznych z zakresu kardiologii. Został zaprojektowany według nowoczesnych standardów europejskich oraz wyposażony w wysokiej klasy sprzęt. W ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Oddziale leczeni są chorzy m.in. z zawałem serca, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi, zatorowością płucną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa, chorobami mięśnia sercowego, blokiem przedsionkowo-komorowym, częstoskurczem nadkomorowym i komorowym, migotaniem i trzepotaniem przedsionków, zespołem chorej zatoki. Do placówki przyjmowani są chorzy z zawałem serca oraz innymi schorzeniami serca i naczyń stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie życia. Całodobową opiekę nad pacjentami pełni wykwalifikowana kadra medyczna – lekarze specjaliści z zakresu kardiologii, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz technicy elektroradiologii.

Nasza placówka ściśle współpracuje ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w celu zapewnienia kompleksowej opieki naszym pacjentom, także tym, którzy wymagają interwencji kardiochirurgicznej.

W placówce działa również Poradnia Kardiologiczna zapewniająca kontynuację specjalistycznej opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych, zarówno w ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i udzielając świadczeń komercyjnych.

Placówka, jako podmiot koordynujący, realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Oddział Kardiologii, Elektroterapii i Angiologii
 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Poradnia Kardiologiczna

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (VUS)
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • kontrola urządzeń wszczepialnych
 • elektroterapia
 • diagnostyka i terapia inwazyjna
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa
 • echokardiografia dopplerowska (USG Doppler)
 • echokardiografia obciążeniowa (stress ECHO)
 • całodobowe rejestracje rytmu serca – Holter EKG
 • całodobowe rejestracje ciśnienia tętniczego krwi – Holter ciśnieniowy
 • krioablacja migotania przedsionków
 • ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca
 • implantacja czasowej elektrody
 • kardiowersja elektryczna
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej – Test wysiłkowy
 • realizacja programu KOS-Zawał

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

 • EKG spoczynkowe
 • całodobowe rejestracje rytmu serca – Holter EKG
 • całodobowe rejestracje ciśnienia tętniczego krwi – Holter ciśnieniowy
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej – Test wysiłkowy
 • USG Doppler
 • kompleksowa kontrola stymulatorów
 • konsultacja kardiologiczna
 • realizacja programu KOS-Zawał

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top