Centrum Medyczne Pabianice - Scanmed

Scanmed Centrum Medyczne Pabianice

Godziny pracy:

 • poniedziałek-piątek- 7:30 - 20:00

Punkt pobrań:

 • poniedziałek-piątek 7:30 - 10:00

 • Chirurg ogólny (wizyty prywatne i na NFZ)
 • Endokrynolog (wizyty płatne)
 • Gastroenterolog (wizyty płatne)
 • Ginekolog-położnik (wizyty płatne i na NFZ)
 • Internista (wizyty płatne)
 • Laryngolog (wizyty płatne)
 • Lekarz medycyny pracy (wizyty płatne)
 • Lekarz POZ (wizyty w ramach NFZ)
 • Neurolog (wizyty płatne)
 • Okulista (wizyty płatne i na NFZ)
 • Ortopeda (wizyty płatne)
 • Proktolog (wizyty płatne)
 • Psycholog (wizyty płatne)
 • Radiolog (wizyty płatne i na NFZ)
 • Stomatolog (wizyty płatne)
 • Urolog (wizyty płatne)

 • Laryngolog dziecięcy
 • Okulista dziecięcy
 • Pediatra
 • Stomatolog (wizyty płatne i na NFZ)

 • badania laboratoryjne
 • medycyna pracy
 • stomatologia
 • profilaktyka
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • zabiegi ambulatoryjne
 • szczepienia

 • RTG
 • USG
 • USG Doppler

 • biopsja
 • dermatoskopia
 • cytologia
 • EKG
 • badanie dna oka
 • badanie pola widzenia
 • audiogram
 • spirometria
 • kolposkopia

 • anoskopia
 • rektoskopia

 • winda
 • wjazd dla niepełnosprawnych

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe  / Dz.U. 2023 poz. 1173 / zgodnie z art. 35a pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

– dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 1 mSv/rok

– dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok

W 2023 roku na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Przystanki:

 • Autobus

Kilińskiego-Moniuszki – N4B

Grota-Roweckiego–Hala sportowa – N4B

Grota-Roweckiego-Kilińskiego – N4B

 • Tramwaj

Zamkowa–Kilińskiego – 41

Zamkowa–Św. Jana – 41

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top