Centrum Kardiologii w Szczecinku - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Szczecinku

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Poradnia kardiologiczna NFZ:

 • wtorek 10:00-14:00, środa 12:30-18:00
 • czwartek 09:00-14:00
 • poniedziałki i piątki w zależności od pracy oddziału

Centrum Kardiologii Scanmed w Szczecinku rozpoczęło pracę w kwietniu 2009 roku. Ośrodek specjalizuje się w zabiegach kardiologii interwencyjnej zarówno w nagłych przypadkach – leczenie ostrych zespołów wieńcowych, jak i planowanych zabiegach kardiologicznych z zakresu hemodynamiki i elektrofizjologii. W placówce działa Poradnia Kardiologiczna realizująca świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Centrum pełni dyżury całodobowo, 7 dni w tygodniu przyjmując chorych z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego. Każdego roku wykonujemy blisko 1 000 koronarografii i około 700 plastyk wieńcowych.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki – posiada akredytację PTK-AISN klasy B
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych

Usługi:

 • diagnostyka i terapia inwazyjna
 • elektroterapia
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego

 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej (angioplastyka wieńcowa, koronarografia)
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • implantacja czasowej elektrody
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
 • wszczepienie kardiostymulatora

 • EKG spoczynkowe
 • echokardiografia dopplerowska
 • echokardiografia przezklatkowa (TTE)
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • kontrola stymulatorów serca
 • badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • konsultacja kardiologiczna
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top