Centrum Kardiologii Częstochowa - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie

Usługi realizujemy w ramach

Rejestracja:

 • poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00

Rejestracja do lekarzy specjalistów:

 • poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Poradnia Kardiologiczna NFZ

 • poniedziałek-piątek 8:00 -16:00

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie rozpoczęło działalność w marcu 2004 roku. Ośrodek diagnozuje i leczy chorych ze stabilną chorobą wieńcową, ostrymi zespołami wieńcowymi (niestabilna choroba wieńcowa, zawał serca STEMI i NSTEMI, wstrząs kardiogenny), nadciśnieniem tętniczym, nabytymi i wrodzonymi wadami serca u dorosłych, kardiomiopatią, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, chorobami aorty i naczyń obwodowych, ostrą i przewlekłą zatorowością płucną.

Pacjenci leczeni są według obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i w ścisłej współpracy z istniejącymi ośrodkami referencyjnymi w zakresie kardiochirurgii.

Całodobową opiekę nad pacjentami pełni wykwalifikowana kadra medyczna – lekarze specjaliści z zakresu kardiologii, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni oraz technicy elektroradiologii.

Placówka jako podmiot koordynujący realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Echokardiografii
 • Poradnia Kardiologiczna

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • echokardiografia dopplerowska
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • kardiowersja elektryczna
 • implantacja czasowej elektrody
 • echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa
 • echokardiograficzny test obciążeniowy (z dobutaminą)
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera – defibrylatora (ICD, CRT-D, CRT-P)
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • aterektomia wieńcowa (rotablacja)
 • badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)
 • ablacja zaburzeń rytmu RF
 • ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • ablacja migotania przedsionków
 • krioablacja migotania przedsionków
 • realizacja programu KOS-zawał

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

 • echokardiografia
 • EKG spoczynkowe
 • badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • USG Doppler
 • kompleksowa kontrola stymulatorów
 • konsultacja kardiologiczna
 • program leczenia hipercholesterolemii
 • realizacja programu KOS-Zawał

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

W ramach programu lekowego udostępnia się leczenie:

 • dorosłym pacjentom z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną
 • dorosłym pacjentom z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną
 • dorosłym pacjentom z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, wymagający kontynuacji leczenia, którzy byli leczeni substancjami czynnymi finansowanymi w programie lekowym w ramach innego sposobu finansowania terapii (za wyjątkiem trwających badań klinicznych tych leków), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego – dotyczy każdej z terapii w programie.

Szczegóły na temat programu lekowego znajdują się TUTAJ.

Informacji udziela również Aleksandra Skórka pod nr. tel. 785 054 169.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top