Centrum Kardiologii Chorzów - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Chorzowie

Usługi realizujemy w ramach

Rejestracja:

 • poniedziałek-piątek 07:00 - 16:00

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Oddział Kardiologii w Chorzowie funkcjonuje od 2002 roku i świadczy usługi kardiologiczne w ramach kontraktu z NFZ. Rocznie hospitalizowanych w Ośrodku jest ponad 1600 Pacjentów, większość przyjmowana jest w trybie ratującym życie w ramach 24-godzinnego dyżuru kardiologicznego, zabezpieczającego potrzeby miasta Chorzowa oraz ościennych miast aglomeracji górnośląskiej. Od 2009 roku posiadamy IIIA stopień referencyjności.

W Centrum Kardiologii w Chorzowie prowadzona jest diagnostyka i leczenie inwazyjne chorób wieńcowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych oraz realizowane są zabiegi z zakresu implantacji rozruszników. Zajmujemy się szerokoprofilową diagnostyką i leczeniem ostrych, jak i przewlekłych schorzeń układu krążenia wymagających postępowania specjalistycznego, w tym zatorowości płucnej, inwazyjnego zapalenia wsierdzia, zaburzeń rytmu i przewodzenia, wad serca, niewydolności serca. Posiadamy szeroką strukturę usług diagnostyczno-terapeutycznych realizowaną w oparciu o aktualne standardy postępowania oraz międzynarodowe normy (Certyfikat ISO). Leczenie prowadzone jest w ścisłej współpracy ze śląskimi ośrodkami Uniwersyteckimi Kardiologii i Kardiochirurgii.

Placówka, jako podmiot koordynujący realizuje program dla pacjentów po zawale serca KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Oddział Kardiologiczny Chorzowskiego Centrum Kardiologii umożliwia realizację programu specjalizacji poprzez:

– prowadzenie działalności polegającej na udzielaniu pełnoprofilowych świadczeń medycznych w dziedzinie kardiologii

– wykonywanie zabiegów i procedur określonych w programie specjalizacji bezpośrednio w jednostce oraz w zakresie modułu internistycznego i stażów kierunkowych na podstawie stosownych umów i porozumień

– realizację całodobowego dyżuru kardiologicznego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Izby Przyjęć i Pracowni Hemodynamiki wykonującej diagnostykę i leczenie inwazyjne choroby wieńcowej oraz zabiegi z zakresu elektroterapii

– funkcjonowanie w ramach jednostki pracowni echokardiografii oraz badań czynnościowych układu krążenia, w których wykonuje się badania echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej, badania obciążeniowe holterowskie i wysiłkowe

– aktywne uczestnictwo lekarza specjalizującego się w całokształcie procesu diagnostycznego i leczniczego pacjentów hospitalizowanych w Oddziale oraz pełnieniem dyżurów medycznych

– sprawowanie opieki nad lekarzami przez kierownika specjalizacji, wykazującego się wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu kardiologii

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego
 • echokardiografia dopplerowska
 • echokardiografia przezklatkowa
 • echokardiografia przezprzełykowa
 • echokardiografia obciążeniowa
 • EKG serca
 • kontrola urządzeń wszczepionych (kardiowerterów-defibrylatorów i rozruszników serca, rozruszników resynchronizujących)
 • implantacja czasowej elektrody
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR),
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera – defibrylatora (ICD)
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • kardiowersja elektryczna
 • całodobowe rejestracje rytmu serca (Holter EKG)
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (test wysiłkowy)
 • realizacja programu KOS-zawał
 • USG przezprzełykowe
 • USG doppler

 

Opisy poszczególnych badań i zabiegów można znaleźć TUTAJ.

 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 • Oddział Kardiologii Zachowawczej
 • Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii klasy B (wg AISN)
 • Pracownia Echokardiografii i Badań Czynnościowych Układu Krążenia
 • Izba Przyjęć Oddziału Kardiologi
Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top