Centrum Kardiologii Chorzów - Scanmed

Scanmed Centrum Kardiologii Chorzów

Rejestracja:

 • poniedziałek-piątek 07:00 - 19:00

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

 • Koronarografia
 • Angioplastyka wieńcowa
 • Ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
 • Implantacja kardiostymulatora
 • Implantacja kardiowertera-defibrylatora
 • Implantacja rozrusznika resynchronizującego (CRT)

 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 • Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii klasy B (wg AISN)
 • Pracownia Echokardiografii i Badań Czynnościowych Układu Krążenia
 • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca, realizująca Kontrolę Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca
 • Izba Przyjęć Oddziału Kardiologii


Ośrodek od 2009 roku posiada IIIA stopień referencyjności i prowadzi diagnostykę oraz leczenie inwazyjne choroby wieńcowej, w tym ostrych zespołów wieńcowych oraz szeroki wachlarz zabiegów elektrofizjologicznych (rozruszniki jedno/dwujamowe, ICD, CRT). Zajmuje się szerokoprofilową diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych schorzeń układu krążenia wymagających postępowania specjalistycznego, w tym zatorowości płucnej, inwazyjnego zapalenia wsierdzia, zaburzeń rytmu i przewodzenia, wad serca, niewydolności serca. Posiada szeroką strukturę usług diagnostyczno-terapeutycznych w oparciu o aktualne standardy postępowania jak i międzynarodowe normy (Certyfikat ISO). Leczenie prowadzone jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Uniwersyteckimi Kardiologii i Kardiochirurgii. Uczestniczy w Programie Koordynowanej Opieki KOS-Zawał. Specyfiką Oddziału jest potrzeba zapewnienia niezbędnego postępowania pacjentom obciążonych wielochorobowością, co jest możliwe ze względu na umiejscowienie w wielospecjalistycznym Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Scanmed Centrum Kardiologii Chorzów
E-sklep Umów wizytę top