Kto posiada prawo do opieki u specjalisty z ominięciem kolejki oczekujących? - Scanmed

Kto posiada prawo do opieki u specjalisty z ominięciem kolejki oczekujących?

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • kobiety w ciąży
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top