Jaki jest okres ważności skierowań? - Scanmed

Jaki jest okres ważności skierowań?

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność po ustąpieniu przyczyny skierowania.
Wyjątek stanowią skierowania na zabiegi rehabilitacyjne, które są ważne przez 30 dni od daty wystawienia; termin ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego upływa po 14 dniach oraz do placówek uzdrowiskowych – po 18 miesiącach.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top