Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora - Scanmed

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora

Najgroźniejszym powikłaniem w chorobach układu sercowo-naczyniowego jest nagłe zatrzymanie krążenia. Nieleczone  skutkuje w ciągu kilku minut zgonem chorego. Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia są zaburzenia rytmu  serca, tj.  częstoskurcz komorowy i migotanie komór. Pojawiają się one szczególnie często u chorych w trakcie lub po przebytym zawale serca, ale mogą także występować w przebiegu chorób mięśnia serca, mieć podłoże genetyczne lub wynikać ze zmian degeneracyjnych. Wszczepialny kardiowerter-defibrylator  to nowoczesne urządzenie mające trzy funkcje: rozpoznawanie nieprawidłowego rytmu serca, przerywanie napadu arytmii (tzw. kardiowersja, defibrylacja, stymulacja programowana) oraz stymulacja serca tak jak to  czynią klasyczne rozruszniki serca. Urządzenie nie zapobiega ich występowaniu, ale umożliwia ich rozpoznanie i natychmiastowe przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Ponadto pozwala na bardziej intensywne leczenie antyarytmiczne. Kardiowerter-defibrylator jest to niewielkie urządzenie składające się z generatora impulsów elektrycznych oraz od 1 do 2  elektrod przekazujące impulsy z serca i do serca. Przywrócenie rytmu serca odbywa się poprzez wyładowanie, w określonych miejscach mięśnia serca, energii elektrycznej. Wyładowanie jest odczuwane przez chorych jako „kopnięcie” w klatce piersiowej.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top