Krioablacja migotania przedsionków - Scanmed

Krioablacja migotania przedsionków

jest metodą szeroko i z powodzeniem stosowaną w świecie jako standardowy zabieg leczenia napadowego i przetrwałego migotania przedsionków. Migotanie przedsionków niekiedy znacznie pogarsza jakość życia, bywa powodem nieplanowanych hospitalizacji i może wymagać powtarzanych kardiowersji. Najczęstsze źródło napadowego migotania przedsionków stanowią żyły płucne. Krioablacja jest metodą izolowania elektrycznego ujść żył płucnych od lewego przedsionka serca. Tkankę lewego przedsionka dookoła ujść żył płucnych oziębia się do niskich temperatur (-40/-60°C) przy pomocy cewnika ze specjalnym balonem wypełnionym podtlenkiem azotu. Skutkuje to wytworzeniem okrężnej blizny oddzielającej tkankę żyły od tkanki przedsionka i tym samym zapobiega nawrotom arytmii.

Wskazania i przeciwwskazania: Przezskórna ablacja jest alternatywną metodą leczenia zaburzeń rytmu u chorych, u których leczenie farmakologiczne  jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. W przypadku niektórych arytmii ablacja jest najbezpieczniejszym i najbardziej  efektywnym sposobem leczenia, umożliwiającym dalsze życie bez leków i w pełnym zdrowiu. Przed kwalifikacją do zabiegu wykonuje się przezprzełykowe badanie echokardiograficzne i / lub tomografię  komputerową.  Głównym przeciwwskazaniem do przezskórnej ablacji migotania jest obecność skrzepliny w lewym przedsionku oraz niemożność przewlekłego (powyżej 3 miesięcy) przyjmowania leków przeciwkrzepliwych. Inne rzadsze przyczyny to m.in. zaburzenia krzepliwości krwi czy ciąża.

 

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top