Kardiowersja elektryczna - Scanmed

Kardiowersja elektryczna

to zabieg wykonywany w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca u chorych z arytmią, który polega na krótkotrwałym działaniu na serce chorego prądem elektrycznym. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowych, takich jak przemijające epizody niedokrwienne mózgu czy udar mózgu. U pacjentów z nieznanym czasem trwania arytmii lub z czasem trwania powyżej 48h, konieczne jest stosowanie skutecznego leczenia przeciwzakrzepowego przez co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem kardiowersji. Większość chorych powinna przyjmować takie leczenie na stałe. W niektórych przypadkach, w celu ostatecznego wykluczenia obecności skrzepliny w sercu, wykonuje się  przezprzełykowe badanie echokardiograficzne.

Wskazania i przeciwwskazania: Wskazaniem do przeprowadzenia kardiowersji elektrycznej są tachyarytmie nadkomorowe i komorowe – najczęściej migotanie i trzepotanie przedsionków. Wskazaniem jest również nieskuteczność kardiowersji farmakologicznej. Zabieg kardiowersji elektrycznej jest wykonywany jest zarówno w stanach nagłych jak i elektywnie. Jego planowe wykonanie pozwala na odpowiednie przygotowanie pacjent oraz profilaktykę, która zapobiega powikłaniom. Przywrócenie prawidłowego rytmu serca jest istotne – zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru, utraty przytomności, urazów, niewydolności serca, a nawet zgonu. Podstawowymi przeciwwskazaniami do przeprowadzenia kardiowersji elektrycznej są: obecność skrzepliny w uszku lewego przedsionka, przenaparstnicowanie czy stany kliniczne w których zabieg nie przynosi korzyści np. tachykardia zatokowa mylnie zinterpretowana jako tachyarytmia.

Dostępność w placówkach

Centrum Kardiologii w ChorzowieChorzów
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500, Chorzów
Centrum Kardiologii w KutnieKutno
ul. Kościuszki 52
99-320, Kutno
Centrum Kardiologii w IławieIława
ul. Gen. Andersa 3
14-202, Iława
Centrum Kardiologii w CzęstochowieCzęstochowa
ul. Mickiewicza 12
42-200 , Częstochowa
Centrum Kardiologii w RaciborzuRacibórz
ul. Gamowska 3a
47-400, Racibórz
Centrum Kardiologii w EłkuEłk
ul. Baranki 24
19-300, Ełk
Centrum Kardiologii w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
97-200 , Tomaszów Mazowiecki
Centrum Kardiologii w KluczborkuKluczbork
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
46-200, Kluczbork
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top