Ablacja migotania przedsionków - Scanmed

Ablacja migotania przedsionków

to alternatywna metoda leczenia zaburzeń rytmu u chorych, u których leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. W przypadku niektórych arytmii ablacja jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem leczenia, umożliwiającym dalsze życie bez leków i w pełnym zdrowiu. Ablacja to zabieg, mający na celu zniszczenie lub odizolowanie obszaru serca, który powoduje powstawanie arytmii. Zabieg jest wykonywany przezskórnie więc należy do procedur małoinwazyjnych. Dzięki zniszczeniu obszarów, które sprzyjają powstawaniu lub przenoszeniu się arytmii, pacjent może zostać całkowicie wyleczony. Czasem ablacja ma na celu odizolowanie obszarów powodujących powstawanie arytmii (np. izolacja żył płucnych), wtedy czynnik powodujący arytmię nie jest usunięty ale jego wpływ na resztę serca zostaje zablokowany lub ograniczony.

Wskazania i przeciwwskazania: Statystycznie najczęstszym wskazaniem do wykonania ablacji jest migotanie przedsionków. Wskazaniem do ablacji są też inne nadkomorowe jak i komorowe zaburzenia rytmu min. trzepotanie przedsionków, tachyarytmie nadkomorowe, monomorficzne częstoskurcze komorowe, dodatkowe drogi przewodzenia. Głównym przeciwwskazaniem do przezskórnej ablacji migotania jest obecność skrzepliny w lewym przedsionku oraz niemożność przewlekłego (powyżej 3 miesięcy) przyjmowania leków przeciwkrzepliwych. Inne rzadsze przyczyny to m.in. zaburzenia krzepliwości krwi, brak współpracy ze strony pacjenta oraz przy wskazaniach elektywnych – ciąża.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top