Ogłoszenie dotyczące zniszczenia dokumentacji medycznej w Krakowie - Scanmed

Ogłoszenie dotyczące zniszczenia dokumentacji medycznej w Krakowie

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej wytworzonej przez ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie przed rokiem 2003.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 31.03.2024 r. po uprzednim złożeniu wniosku w dowolnej placówce Scanmed S.A.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości otworzenia danych osobowych.

Podstawa prawnaart. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top