Kraków - ogłoszenie dotyczące niszczenia dokumentacji medycznej - Scanmed

Kraków – ogłoszenie dotyczące niszczenia dokumentacji medycznej

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej wytworzonej w Krakowie przez Centrum Diagnostyki Obrazowej ul. Wrocławska 53, Ambulatorium Opieki Całodobowej Aleja Pokoju 2a, Kronikarza Galla 24, os. Niepodległości 2.  

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 29.02.2024 r. po uprzednim złożeniu wniosku w dowolnej placówce Scanmed S.A.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości otworzenia danych osobowych.

Podstawa prawnaart. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top