Opieka Koordynowana w POZ w Centrach Medycznych Scanmed dla całej rodziny! - Scanmed

Opieka Koordynowana w POZ w Centrach Medycznych Scanmed dla całej rodziny!

OPIEKA KOORDYNOWANA – DLA KOGO?

Dla pacjentów:

 • chorych przewlekle
 • leczonych w placówkach POZ

CZYM JEST OPIEKA KOORDYNOWANA?

W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ ściśle współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zadaniami całego zespołu specjalistów są profilaktyka, diagnozowanie, leczenie i edukacja pacjentów na temat wybranych chorób z zakresu:

 • kardiologii
 • endokrynologii
 • diabetologii
 • pulmonologii

INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI MEDYCZNEJ

Podczas Indywidualnego Planu Opieki Medycznej Twój lekarz:

 • przeprowadzi z Toba wywiad
 • zbada Cię
 • dokona analizy Twoich badań
 • oceni Twój stan zdrowia
 • ustali z Toba dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji

ZADANIA KOORDYNATORA W PROCESIE LECZENIA

 • ustalanie wszelkich terminów: badan, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ
 • przekazywanie informacji na temat dalszych etapów leczenia
 • dbanie o przepływ informacji

KORZYSCI PŁYNĄCE Z OPIEKI KOORDYNOWANEJ W POZ

 • rozszerzenie listy badan diagnostycznych realizowanych przez lekarzy POZ
 • szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • działania edukacyjne
 • opieka koordynatora w procesie leczenia

Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółów odnośnie opieki koordynowanej w naszym POZ, zgłoś się:

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top