Program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi - Scanmed

Program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie oferuje program lekowy, realizowany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (refundowany).

Program lekowy skierowany jest do pacjentów z:

  • hipercholesterolemią rodzinną
  • całkowitą nietolerancją statyn
  • bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo – naczyniowego

Ponadto do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni ewolokumabem albo alirokumabem albo inklisiranem.

W trakcie kwalifikacji do programu wykonywane są badania:

  • lipidogram
  • aminotransferaza alaninowa (AlAT)
  • kreatynina/eGFR
  • kinaza kreatynowa (CK)

Leczenie należy kontynuować do momentu podjęcia przez lekarza decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu, zgodnie z przyjętymi kryteriami, czyli w przypadku gdy:

  • wystąpią ciężkie reakcje alergiczne po podaniu leku;
  • zostanie stwierdzony brak skuteczności po 3 miesiącach leczenia

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowani pacjenci z hiperlipidemią wtórną (z wyjątkiem pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego), z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z nadwrażliwością na ewolokumab, alirokumab, inklisiran albo którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz pacjentki w ciąży lub karmiące piersią.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Skórka pod nr. tel. 785 054 169.

Zapraszamy do naszej placówki!

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie

ul. Mickiewicza 12

42-200 Częstochowa

Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top