Program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi - Scanmed

Program lekowy dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie oferuje program lekowy, realizowany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (refundowany).

W ramach programu lekowego udostępnia się leczenie: 

  • dorosłym pacjentom z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną
  • dorosłym pacjentom z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną
  • dorosłym pacjentom z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego

Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, wymagający kontynuacji leczenia, którzy byli leczeni substancjami czynnymi finansowanymi w programie lekowym w ramach innego sposobu finansowania terapii (za wyjątkiem trwających badań klinicznych tych leków), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego – dotyczy każdej z terapii w programie. 

W trakcie kwalifikacji do programu wykonywane są badania:

  • lipidogram
  • aminotransferaza alaninowa (AlAT)
  • kreatynina/eGFR
  • kinaza kreatynowa (CK)

Leczenie należy kontynuować do momentu podjęcia przez lekarza decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu, zgodnie z przyjętymi kryteriami, czyli w przypadku gdy:

  • wystąpią ciężkie reakcje alergiczne po podaniu leku;
  • zostanie stwierdzony brak skuteczności po 3 miesiącach leczenia

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowani pacjenci z hiperlipidemią wtórną (z wyjątkiem pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego), z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z nadwrażliwością na ewolokumab, alirokumab, inklisiran albo którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz pacjentki w ciąży lub karmiące piersią.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Skórka pod nr. tel. 785 054 169.

Szczegóły dotyczące programu lekowego znajdują się TUTAJ.

Zapraszamy do naszej placówki!

Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie

ul. Mickiewicza 12

42-200 Częstochowa

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top