Centrum Kardiologii w Sosnowcu - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Sosnowcu

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Sosnowieckie Centrum Kardiologii rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku. Ośrodek prowadzi całodobowy dyżur hemodynamiczny, co pozwala na szybką interwencję i  wdrożenie leczenia inwazyjnego u osób z zawałem serca oraz innymi ostrymi zespołami wieńcowymi.

Oddział Kardiologii łącznie z Pracownią Hemodynamiki i Elektrofizjologii dysponuje wszelkimi dostępnymi metodami diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej schorzeń układu sercowo-naczyniowego, w tym ultrasonografią wewnątrznaczyniową (IVUS), pomiarem cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR), przezklatkową i przezprzełykową echokardiografią trójwymiarową. Zajmujemy się pełną diagnostyką i inwazyjnym leczeniem chorób serca poprzez terapię przezskórną – angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych. W Oddziale realizujemy również procedury takie jak wszczepienie balona do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej jak również czasowej elektrody endokawitarnej.

W ośrodku są leczeni również pacjenci z niewydolnością serca, zatorowością płucną, migotaniem przedsionków i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego również wad serca. Leczenie prowadzone jest w ścisłej współpracy ze śląskimi Ośrodkami Uniwersyteckimi Kardiologii i Kardiochirurgii, pacjenci są kwalifikowani do zabiegów kardiochirurgicznych, np. CABG, TAVI.

Placówka jako podmiot koordynujący realizuje również program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego obejmującą diagnostykę zawału, terapię zgodną ze wskazaniami klinicznymi, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych

Usługi:

 • diagnostyka i terapia inwazyjna
 • elektroterapia
 • diagnostyka nieinwazyjna chorób układu sercowo-naczyniowego

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera-defibrylatora (ICD)
 • wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
 • echokardiografia przezprzełykowa i przezklatkowa
 • realizacja programu KOS-zawał
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top