Centrum Kardiologii Ełk - Scanmed

Scanmed Centrum Kardiologii Ełk

Godziny pracy:

  • Oddział: całodobowo

  • Koronarografia
  • Angioplastyka wieńcowa
  • Ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną
  • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
  • Implantacja kardiostymulatora
  • Implantacja kardiowertera-defibrylatora
  • Implantacja rozrusznika resynchronizującego (CRT)
  • Zabiegi elektrofizjologiczne: krioablacje, proste i złożone ablacje RF arytmii nadkomorowych i komorowych
  • Poradnia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych NFZ
Scanmed Centrum Kardiologii Ełk
E-sklep Umów wizytę top