Centrum Kardiologii w Ełku - Scanmed

Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku

Godziny pracy:

 • Oddział: całodobowo

Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku  rozpoczęło  swoją działalność  listopadzie 2007 r.  Ośrodek  realizuje  procedery z zakresu  kardiologii interwencyjnej oraz z elektrofizjologii.

Wszystkie procedury  wykonywane  są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Leczenie prowadzone jest w ścisłej współpracy z  najbliższymi uniwersyteckimi ośrodkami kardiochirurgii.

 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Kardiologii Interwencyjnej
 • Pracownia Hemodynamiki – posiada akredytację PTK-AISN klasy A
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Echokardiografii  (ECHO przezklatkowe i przezprzełykowe)
 • Pracownia Testów Wysiłkowych

 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa
 • ocena istotności zmian miażdżycowych metodą inwazyjną (FFR)
 • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
 • wszczepienie kardiostymulatora
 • wszczepienie kardiowertera – defibrylatora
 • ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
 • ablacja zaburzeń rytmu RF
 • ablacja migotania przedsionków
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top