Wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT) - Scanmed

Wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)

urządzenie stosowane w terapii resynchronizującej serca wszczepiane jest u pacjentów, u których dochodzi do istotnej dysfunkcji skurczowej lewej komory z utrzymującymi się objawami niewydolności serca, mimo optymalnego leczenia farmakologicznego. Dodatkowo pacjent musi mieć dyssynchronię skurczu wynikającą z zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego (najczęściej z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa). Zadaniem terapii CRT jest przywrócenie synchronii (jednoczasowego) skurczu prawej i lewej komory, tak jak to ma miejsce w zupełnie zdrowym sercu. Implantacja CRT polega na umieszczeniu trzech elektrod: przedsionkowej, prawokomorowej oraz lewokomorowej (najczęściej przez zatokę wieńcową) (CRT-P). Dodatkowo wszczepiony układ może być wyposażony w funkcję kardiowertera-defibrylatora (CRT-D). Dzięki wszczepieniu tego urządzenia istnieje możliwość poprawy frakcji wyrzutowej lewej komory serca, co daje subiektywne odczucie lepszej wydolności pacjenta. Urządzenie pełni rolę stymulatora serca. Aby uzyskać pełną efektywność urządzenia (mierzoną głównie poprawą objawów niewydolności serca) pacjent powinien uzyskiwać blisko 100% odsetek stymulacji.

Dostępność w placówkach

Centrum Kardiologii w ChorzowieChorzów
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500, Chorzów
Centrum Kardiologii w IławieIława
ul. Gen. Andersa 3
14-202, Iława
Centrum Kardiologii w KluczborkuKluczbork
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
46-200, Kluczbork
Centrum Kardiologii w KutnieKutno
ul. Kościuszki 52
99-320, Kutno
Centrum Kardiologii w SosnowcuSosnowiec
ul. Szpitalna 1
41-219 , Sosnowiec
Centrum Kardiologii w CzęstochowieCzęstochowa
ul. Mickiewicza 12
42-200 , Częstochowa
Centrum Kardiologii w RaciborzuRacibórz
ul. Gamowska 3a
47-400, Racibórz
Centrum Kardiologii w EłkuEłk
ul. Baranki 24
19-300, Ełk
Centrum Kardiologii w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
ul. Jana Pawła II 35
97-200 , Tomaszów Mazowiecki
Centrum Kardiologii w SzczecinkuSzczecinek
ul. Kilińskiego 7
78-400, Szczecinek
Pakiety badań E-sklep Umów wizytę top