Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca - Scanmed

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

to alternatywna metoda leczenia zaburzeń rytmu u chorych, u których leczenie farmakologiczne  jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. W przypadku niektórych arytmii ablacja jest najbezpieczniejszym i najbardziej  efektywnym sposobem leczenia, umożliwiającym dalsze życie bez leków i w pełnym zdrowiu. Przed kwalifikacją do zabiegu wykonuje się przezprzełykowe badanie echokardiograficzne i / lub tomografię  komputerową. Ablacja to zabieg, mający na celu zniszczenie lub odizolowanie obszaru serca, który powoduje powstawanie arytmii. Zabieg jest wykonywany przezskórnie więc należy do procedur małoinwazyjnych. Dzięki zniszczeniu obszarów, które sprzyjają powstawaniu lub przenoszeniu się arytmii pacjent może zostać całkowicie wyleczony. Czasem ablacja ma na celu odizolowanie obszarów powodujących powstawanie arytmii (np. izolacja żył płucnych), wtedy czynnik powodujący arytmię nie jest usunięty ale jego wpływ na resztę serca zostaje zablokowany lub ograniczony.

Wskazania i przeciwwskazania: nadkomorowe jak i komorowe zaburzenia rytmu min. trzepotanie przedsionków, tachyarytmie nadkomorowe, monomorficzne częstoskurcze komorowe, dodatkowe drogi przewodzenia. Głównym przeciwwskazaniem do przezskórnej ablacji trzepotania przedsionków jest obecność skrzepliny w lewym przedsionku oraz niemożność przewlekłego (powyżej 3 miesięcy) przyjmowania leków przeciwkrzepliwych. Inne rzadsze przyczyny to m.in. zaburzenia krzepliwości krwi, brak współpracy ze strony pacjenta oraz przy wskazaniach elektywnych – ciąża.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top