Informacje dot. niszczenia dokumentacji medycznej - Scanmed

Informacje dot. niszczenia dokumentacji medycznej

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej wytworzonej przez ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie do końca 2003 roku z poradni:

  • ginekologicznej
  • kardiologicznej
  • neurologicznej
  • rehabilitacyjnej
  • urologicznej
  • zdrowia psychicznego

oraz dokumentacji z półsanatorium akademickiego.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą wnioskować o jej odbiór do dnia 31.05.2024 r. w dowolnej placówce Scanmed S.A.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top