Grupa Scanmed przejmuje Centrum Rehabilitacji w Chorzowie! - Scanmed

Grupa Scanmed przejmuje Centrum Rehabilitacji w Chorzowie!

Mamy przyjemność ogłosić, że Grupa Scanmed z sukcesem zakończyła proces przejęcia Centrum Rehabilitacji w Chorzowie. Jest to już trzecie zrealizowane przejęcie w ostatnim czasie. 

Centrum Rehabilitacji, zlokalizowane w Chorzowie, jest cenionym ośrodkiem świadczącym kompleksowe usługi w zakresie leczenia rehabilitacyjnego, obejmujące terapię manualną, fizykoterapię oraz programy rehabilitacyjne. Centrum świadczy usługi medyczne od ponad 20 lat i stanowi ważny element lokalnego systemu opieki zdrowotnej, obsługując ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie.

Przejęcie Centrum Rehabilitacji znacząco wzmocni kompetencje Grupy Scanmed, będąc jednocześnie istotnym krokiem w budowie wiodącego niezależnego świadczeniodawcy medycznego w Polsce. W ramach strategicznej współpracy z Centrami Kardiologicznymi Scanmed w województwie śląskim, planujemy rozwijać opiekę w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, zwłaszcza w ramach programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej (KOS-Zawał). Uzupełnienie hospitalizacji o stałą opiekę kardiologiczną oraz rehabilitację stanowi kluczowy element terapii, przekładając się na znaczne zmniejszenie śmiertelności w skali roku wśród pacjentów objętych opieką w ramach programu KOS-Zawał.

Przejęcie Centrum Rehabilitacji to ważny krok konsolidacyjny dla grupy, wspierający realizację nadrzędnego celu – świadczenia kompleksowej i skoordynowanej opieki na najwyższym poziomie. Grupa Scanmed kontynuuje poszerzanie oferty usług medycznych, zapewniając pacjentom dostęp wysokiej jakości terapii” – podkreśla Andrzej Podlipski, Prezes Zarządu Grupy Sanmed.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top