Program lekowy dla Pacjentów z zaburzeniami lipidowymi - Scanmed

Program lekowy dla Pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

Centra Kardiologii Scanmed w Częstochowie, Kluczborku, KutnieTomaszowie Mazowieckim oferują program lekowy, realizowany w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (refundowany). Do kogo jest on skierowany? Co zrobić by się do niego zakwalifikować? Na te i inne pytania odpowiada lek. Artur Dekiela, Zastępca Ordynatora Centrum Kardiologii Scanmed w Częstochowie, Koordynator merytoryczny leczenia pacjentów z hipercholesterolemią.

Zaburzenia lipidowe, czyli dyslipidemia to stan, kiedy stężenie lipidów w osoczu przekracza wartości uznane za pożądane. Najistotniejszym jej klinicznym skutkiem jest miażdżyca, która prowadzi do rozwoju m.in. choroby wieńcowej (i jako kontinuum do zawału serca). Zaburzenia gospodarki lipidowej w większości przypadków pozostają bezobjawowe, a zdiagnozować je można przy pomocy badań profilaktycznych (lipidogram).

Czym są zaburzenia lipidowe? Jakie są statystyki, czy dużo osób na nie cierpi?

Lek. Artur Dekiela: Zaburzenia lipidowe to stan, w którym stężenie lipidów w osoczu przekracza wartości uznane za pożądane, a te zależą od całkowitego ryzyka chorób sercowo naczyniowych. Zaburzenia gospodarki lipidowej są najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Częstość występowania dyslipidemii w Polsce szacuje się na 60–80% osób w populacji powyżej 18. roku życia. Większość to postać wtórna hipercholesterolemii. Hipercholesterolemia pierwotna, w tym uwarunkowana genetycznie hipercholesterolemia rodzinna, dotyczy 1/250 osób w Polsce.

Na czym polega bezpłatny program lekowy, z którego mogą korzystać Pacjenci w wybranych Centrach Kardiologii Scanmed? Ile trwa, co ile i w jakiej postaci podawane są dawki leku?

Program lekowy obejmuje podawanie nowoczesnych preparatów obniżających poziom cholesterolu – przeciwciał monoklonalnych (ewolokumab, alirokumab) oraz kwasu rybonukleinowego (inklisiran). Wszystkie preparaty są gotowymi wstrzykiwaczami podobnymi do tych insulinowych. Podawane są podskórnie co 2 tygodnie (ewolokumab), 4 tygodnie (alirokumab) lub co 6 miesięcy (inklisiran). Nie jest określony czas zakończenia programu.

Do kogo jest skierowany?

Program skierowany jest do osób obciążonych heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oraz osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat przebyły zawał serca i są obarczone bardzo wysokim ryzykiem chorób sercowo naczyniowych, a które pomimo stosowania diety, statyn w maksymalnie tolerowanych dawkach oraz ezetymibu nie osiągają stężenia cholesterolu LDL poniżej 100mg/dl lub u których stwierdzono całkowitą nietolerancję statyn (m.in. potwierdzoną adekwatnymi badaniami biochemicznymi).

Jakie są przeciwskazania, kto nie może zostać zakwalifikowany do programu?

Przeciwwskazaniem do włączenia do programu jest niespełnienie ww. kryteriów, a także wiek poniżej 18. roku życia, ciąża, okres karmienia piersią. Nie mogą być również włączeni pacjenci, którzy nie stosowali wcześniej statyn w połączeniu z ezetymibem. Leki stosowane w programie nie są stosowane zamiast statyn, ale dopiero po udokumentowaniu ich niewystarczającej skuteczności. Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że Podczas trwania programu pacjentprzyjmuje również statynę i ezetymib.

Co musi zrobić Pacjent, żeby wziąć udział w programie?

Po pierwsze pacjent musi mieć wykonany lipidogram. W przypadku nieprawidłowych wartości frakcji LDL Lekarz rodzinny musi wdrożyć leczenie statyną samą lub najlepiej od razu z ezetymibem i po trzech miesiącach takiego leczenia musi mieć ponownie oznaczony lipidpogram. Jeśli po tym okresie stężenie frakcji LDL przekracza 100mg/dl pacjent powinien zostać skierowany do Poradni Kardiologicznej zajmującej się kwalifikacją do Programu.

Jakie są obowiązki Pacjenta podczas trwania programu lekowego?

Pacjent zobowiązany jest do rzetelnego stosowania się do zaleceń wydanych na wizycie (przyjmowanie leków) oraz do zgłaszania się do Poradni zgodnie z harmonogramem określonym w Programie – dotyczy to oceny skuteczności leczenia oraz ewentualnych działań niepożądanych stosowanej terapii.

Do programu lekowego kwalifikują się pacjenci, którzy:

 • ukończyli 18. rok życia
 • nie mają hiperlipidemii wtórnej, z wyjątkiem pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego
 • nie mają homozygotcznej postaci hipercholesterolemii rodzinnej z wyjątkiem pacjentów spełniających kryteria włączenia do programu lekowego
 • nie są w ciąży i nie karmią piersią
 • nie mają przeciwskazań do stosowania leku zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego
 • nie mają stwierdzonych istotnych schorzeń współistniejących lub stanów klinicznych stanowiących przeciwwskazanie do terapii stwierdzonych przez lekarza prowadzącego w oparciu o odpowiednie, aktualne Charakterystyki Produktu Leczniczego
 • mają adekwatną wydolność narządową, określoną na podstawie wyników badań laboratoryjnych krwi, umożliwiającą w opinii lekarza prowadzącego bezpieczne rozpoczęcie terapii

Do programu lekowego kwalifikowani są także pacjenci, wymagający kontynuacji leczenia, którzy byli leczeni substancjami czynnymi finansowanymi w programie lekowym w ramach innego sposobu finansowania terapii (za wyjątkiem trwających badań klinicznych tych leków), pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Z programu lekowego wyłącza się pacjentów, u których:

 • wstępuje ciężka reakcja alergiczna po podaniu leku
 • zaobserwowano brak skuteczności terapii
 • występują objawy nadwrażliwości na którykolwiek ze stosowanych leków lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • występują choroby lub stany, które według oceny lekarza prowadzącego uniemożliwiają dalsze prowadzenie leczenia
 • występują nieakceptowalne lub zagrażające życiu toksyczności – mimo zastosowania adekwatnego postępowania

Z programu lekowego dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi można skorzystać w:

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top