Ogłoszenie dotyczące niszczenia dokumentacji medycznej w Krakowie - Scanmed

Ogłoszenie dotyczące niszczenia dokumentacji medycznej w Krakowie

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie następującej dokumentacji medycznej:

  • Protokoły z zabiegów operacyjnych z lat 2001-2002 wykonanych w placówce przy ul. Aleja Pokoju 2a
  • Klisze RTG z roku 2012 z placówki przy ul. Armii Krajowej 5

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 19.06.2023 r. po uprzednim złożeniu wniosku w dowolnej placówce Scanmed S.A.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości otworzenia danych osobowych.

Podstawa prawnaart. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top