III Konferencja „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyznań” w Ełku z udziałem CK Scanmed - Scanmed

III Konferencja „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyznań” w Ełku z udziałem CK Scanmed

29 września 2022 roku w ełckiej Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się III Konferencja pt. „Pielęgniarstwo – jako zawód, nauka i sztuka wobec współczesnych wyzwań”, której organizatorami byli: Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia UWM w Ełku (kierunek pielęgniarstwo), Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (Filia UWM w Ełku) i Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Podczas Konferencji nauczyciele akademiccy i czynne zawodowo pielęgniarki przedstawiły wiele interesujących prezentacji, między innymi o życiu codziennym pielęgniarek w czasie pandemii SARS-CoV-2, o mocnych i słabych stronach komunikacji terapeutycznej w pielęgniarstwie czy znaczeniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran.

Co ważne, podczas Konferencji przedstawiciele CK Scanmed w Ełku, w obecności Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju kierunku pielęgniarstwo w Ełku dr n. med. Ewy Kupcewicz, przekazali cztery tablice informacyjne na potrzeby studentek i studentów pielęgniarstwa ełckiej Filii UWM. 

Pracowników CK Scanmed w Ełku można było spotkać również 7 października 2022 roku na festynie „Zabawa łączy pokolenia – integracja międzykulturowa”. Organizatorem tego wydarzenia był wydział polityki społecznej ełckiego Ratusza oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Wydarzenie to pełniło rolę forum międzypokoleniowego i międzykulturowego, podczas którego pracownicy CK Scanmed wraz ze studentkami ełckiej Filii pielęgniarstwa UWM dokonywali pomiarów RR, tętna, saturacji oraz glikemii, a chętnym uczestnikom zakładali dzienniczki kontroli tych parametrów. Na festynie nie zabrakło także Prezydenta Ełku – Tomasza Andrukiewicza, który od lat wspiera środowisko medyczne na rzecz społeczności lokalnej.

Pracownicy CK Scanmed w Ełku zapewniają, że nie jest to ostatnia planowana w tym roku aktywność i razem z pielęgniarstwem ełckiej Filii UWM planują kolejne inicjatywy, np. Planeta Kobiet – akcja, w czasie której możliwa jest promocja małych i dużych przedsiębiorstw.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top