Odbiór zdjęć RTG z placówek - Scanmed

Odbiór zdjęć RTG z placówek

Dokumentację można odbierać do 23 marca.

Scanmed S.A. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planowane jest zniszczenie następującej dokumentacji medycznej:

• Zdjęcia RTG z lat 2010-2011

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do dnia 23.03.2022 r. po uprzednim złożeniu wniosku w dowolnej placówce Scanmed S.A.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona bez możliwości otworzenia danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top