Infolinia 12 629 88 00
Wróć

Pracowałeś w wakacje?– przeczytaj o ubezpieczeniu zdrowotnym

Pracowałeś w wakacje?– przeczytaj o ubezpieczeniu zdrowotnym

Studencie pamiętaj, że masz prawo do bezpłatnej opieki medycznej gwarantowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ale po podjęciu wakacyjnej pracy, tracisz ubezpieczenie w ramach rodziny i musisz zadbać o ubezpieczenie się. W trakcie pracy, to bowiem pracodawca realizuje ubezpieczenie.Pamiętaj że po zakończeniu współpracy, możesz wpaść w lukę. Sprawdź to zanim udasz się do placówki medycznej, aby wybrać swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia). 

Pamiętaj! Jeśli nie możesz korzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie masz swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna to zrobić Twoja uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek. 

Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji na umowę o pracę uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony, co może mieć przykre konsekwencje związane z koniecznością opłaty za leczenie. 

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy. 

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na uczelni, na której studiują. 

Osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie dokumentów: paszportu wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wiza, Karta Pobytu), dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni) oraz jeśli jest to osoba niepełnoletnia pozwolenie od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłat dodatkowych do podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie. Opłacają jedynie należną składkę. 

Kiedy zgłoszenie studenta do ubezpieczenia wygasa? 

W przypadku: 

  • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta – np. zmiana pracy. Dlatego ważne jest, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny  
    – w tym dzieci – do ubezpieczenia, 
  • zaprzestania kontynuowania nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia, 
  • ukończenia 26 lat, 
  • skreślenia z listy studentów między 18. a 26. rokiem życia, 
  • uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. student zostaje zatrudniony na umowę o pracę i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne). 

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Od 1 stycznia 2015 roku również doktorantów obejmie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów. 

Więcej aktualności

Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.

Wszystkie aktualności
×

Strona stosuje pliki cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług, w celach statystycznych oraz analitycznych za Twoją zgodą wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki w urządzeniu. Możesz cofnąć zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj
Infolinia 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia
Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój Europejski Fundusz Społeczny