Profilaktyka 40 PLUS - Scanmed

Profilaktyka 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Program ten ma na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej, a także prewencję chorób przewlekłych i innych schorzeń.


Istnieje wiele chorób np. choroby układu krążenia, które w początkowym stadium rozwoju nie dają niepokojących objawów, a które są jedną z głównych przyczyną zgonów. Najczęstszą przyczyną przedwczesnej umieralności Polaków są choroby kariologiczne (40,8%) oraz nowotwory złośliwe (24,5%) – dane: GUS z 2018 r.

Kto może skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

  • osoby, które w roku realizacji programu ukończą lub ukończyły 40 rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia)
  • pacjenci, którzy nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu

Co zyskuje pacjent w ramach programu?

Badania dla kobiet: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, profil lipidowy, glukoza, kreatynina, ASPAT, ALAT, GGTP, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, krew utajona w kale

Badania dla mężczyzn: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, profil lipidowy, glukoza, kreatynina, ASPAT, ALAT, GGTP, badanie ogólne moczu, kwas moczowy, PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Wspólny pakiet: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, pomiar wzrostu, obwód w pasie oraz wyliczenie wskaźnika BMI, ocena miarowości i rytmu serca

W których placówkach Scanmed zrealizujesz program?

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top