Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w szpitalu im. R. Weigla w Blachowni - Scanmed

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w szpitalu im. R. Weigla w Blachowni

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych poprzez inwestycję w innowacyjne urządzenia medyczne Bloku Operacyjnego oraz prace adaptacyjne w szpitalu im. R. Weigla w Blachowni

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 099 348,74 zł

Wartość dofinansowania: 3 484 446,40 zł

Okres realizacji: 2.07.2018- 30.11.2023 r.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych oraz poprawa jakości świadczeń dotychczas realizowanych.

Projekt obejmuje swym zakresem inwestycję w prace budowlane oraz zakup nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego w szpitalu im. R.Weigla w Blachowni. Zakup nowej aparatury pozwoli na rozwój małoinwazyjnych, endoskopowych procedur zabiegowych. Realizacja projektu przyczyni się do pełnego wykorzystania obecnej infrastruktury Szpitala oraz wpłynie na podniesienie jakości obsługi. Dzięki realizacji inwestycji pacjenci objęci opieką podmiotu leczniczego odczują poprawę jakości i skrócenie czasu wykonania zabiegów operacyjnych w szpitalu. Dzięki realizacji projektu zwiększony zostanie komfort pobytu w szpitalu, pacjenci będą mieli dostęp do procedur operacyjnych endoskopowych poprzez łączenie interdyscyplinarności różnych specjalistów medycznych. Projekt przyczyni się do poprawy kompleksowości procesu terapeutycznego w jednym miejscu., bez konieczności przenoszenia pacjentów do innych podmiotów leczniczych. Posiadanie dobrze wyposażonych bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, które wspomagają proces leczenia pacjentów, pozwoli na szybkie uzyskanie diagnozy i zapewni ciągłość leczenia w placówce. Dzięki interdyscyplinarności placówki, pacjenci mogą być w niej zdiagnozowani, leczeni oraz skonsultowani przez lekarzy różnych specjalności.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top