Wsparcie działań naprawczych w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 poprzez doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny - Scanmed

Wsparcie działań naprawczych w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 poprzez doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny

Tytuł projektu: Wsparcie działań naprawczych w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 poprzez doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Beneficjent: Scanmed Spółka Akcyjna

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Działanie 13.2 Ochrona zdrowia

Okres realizacji: 23.11.2022 r. – 13.10.2023 r.

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań naprawczych w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii w Centrum Kardiologii SCANMED w Ełku w kontekście pandemii COVID-19 oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii. Inwestycja poprawi szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększy dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Ponadto spowoduje zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top