Badanie kliniczne “MetCool ACS” - Metformin “Cooling” Effect on metformin-naive Patients Treated with PCI because of Acute Coronary Syndrome - Scanmed

Badanie kliniczne “MetCool ACS” – Metformin “Cooling” Effect on metformin-naive Patients Treated with PCI because of Acute Coronary Syndrome

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych.
Program „Program Rozwoju Badań Klinicznych (PRBK)
Zadanie „MetCool ACS” – Metformin “Cooling” Effect on metformin-naive Patients Treated with PCI because of Acute Coronary Syndrome.

Dofinansowanie      [17 998 841.96 zł]

Całkowita wartość  [17 998 841.96 zł]

Scanmed S.A.  wraz z Wojskowym Instytutem Medycznym oraz  Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. prowadzi badanie kliniczne w ramach projektu „MetCool ACS”, którego celem jest ocena wpływu metforminy, stosowanej u pacjentów bez cukrzycy, na występowanie ponownych interwencji wieńcowych, w tym nieplanowanych rewaskularyzacji, po skutecznej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS). Badanie, finansowane przez Agencję Badań Medycznych, rozpoczęło się w maju 2020 roku i ma się zakończyć w maju 2026 roku.

Głównym badaczem w projekcie jest gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, który ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz American College of Cardiology. Opublikował ponad 100 prac naukowych w recenzowanych czasopismach, a jego badania koncentrują się na ostrych zespołach wieńcowych, niewydolności serca i rehabilitacji kardiologicznej.

Celem badania jest sprawdzenie, czy metformina, lek o działaniu plejotropowym, może zmniejszyć ryzyko powikłań naczyniowych w prewencji wtórnej. Pomimo potencjalnych korzyści ze stosowania metforminy na układ sercowo-naczyniowy ujawnionych w badaniu UK Prospective Diabetes Study, nie przeprowadzono dużych, randomizowanych i prospektywnych badań klinicznych oceniających wpływ metforminy na chorobę wieńcową.


Do badania planuje się zrekrutować około 1000 pacjentów bez cukrzycy, którzy przeszli udaną przezskórną interwencję wieńcową z powodu ACS i nie otrzymywali wcześniej leków hipoglikemizujących. Badanie będzie randomizowane, prowadzone metodą pojedynczo ślepej próby i prospektywne, a jego celem będzie znalezienie potencjalnych korzyści ze stosowania metforminy w zmniejszaniu ryzyka ponownych interwencji wieńcowych u tych pacjentów. Niezależnie od możliwych mechanizmów stojących za wynikami leczenia metforminą, uzyskane dane dotyczące wpływu na restenozę i progresję choroby wieńcowej mogą otworzyć nowe możliwości w opiece nad pacjentami.

Pakiety badań E-sklep Złóż deklarację
POZ
Umów wizytę top