Infolinia +48126298800

Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Przyjęcia w trybie planowym są realizowane zgodnie z listą oczekujących oraz w terminie uzgodnionym z Pacjentem. W dniu przyjęcia do Szpitala, Pacjent w pierwszej kolejności zgłasza się do punktu przyjęć (Rejestracji), w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem. Następnie Pacjent przekazywany jest pod opiekę personelu Oddziału, gdzie zapoznawany jest z topografią i harmonogramem pracy jednostki.


Pacjent powinien posiadać ze sobą;

  • skierowanie do szpitala,
  • dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia (zwłaszcza karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego oraz wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowych),
  • dowód osobisty lub paszport,
  • rzeczy osobiste (piżama, kapcie, bielizna, środki higieny osobistej).

W przypadku nie potwierdzenia przez system eWUŚ uprawnień Pacjenta do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a Pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo, może fakt ten potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Przyjęcia nagłe dla Pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia realizowane są całodobowo. O przyjęciu do Szpitala w trybie nagłym osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz dyżurny, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

Pacjent wypisywany jest ze Szpitala w momencie kiedy stan jego zdrowia nie wymaga już dalszej hospitalizacji, kiedy sam zażąda wypisu lub kiedy w sposób rażący naruszy Regulamin Oddziału.

Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego. Karta informuje o powodzie hospitalizacji, zawiera m. in. rozpoznanie, a także opis przeprowadzonych procedur medycznych, wyniki badań.

Karta informacyjna posiada także zalecenia dotyczące dalszego postępowania – w tym trybu życia, diety, ewentualnej rehabilitacji, zalecanych leków, koniecznych badań kontrolnych oraz terminu kontrolnej konsultacji u odpowiedniego specjalisty lub lekarza rodzinnego

Aktualności

Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.

26 listopad 2021

Z wizytą w Domu Seniora

26 październik 2021

Na Uniwersytecie Warmińsko-...

Wszystkie aktualności
×

Strona stosuje pliki cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług, w celach statystycznych oraz analitycznych za Twoją zgodą wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki w urządzeniu. Możesz cofnąć zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj