Infolinia +48126298800

Od 1 stycznia 2013r wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym (z aktualnym nazwiskiem, w przypadku braku - akt małżeństwa), paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymacją szkolną.

Poprzez elektroniczny system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) rejestratorka ma możliwość potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w bazie NFZ.

W sytuacji gdy NFZ nie potwierdził uprawnień, a pacjent wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:

przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak np.: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpievzenie zdrowotne, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty,

złożenia pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Zgodnie z wytycznymi NFZ, dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

Daty wystawienia: zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia z ZUS i KRUS.

Daty opłacenia składki (druk ZUS RMUA, dowody opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Wyjątkami od tej zasady są:

Legitymacja emeryta - ważna bezterminowo

Zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności.

Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji

Osoby uprawnione do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów unijnych/wspólnotowych o koordynacji, podczas tymczasowego pobytu w Polsce mają prawo do rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest w tym przypadku karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.

×

Strona stosuje pliki cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług, w celach statystycznych oraz analitycznych za Twoją zgodą wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki w urządzeniu. Możesz cofnąć zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj