Wszystkie usługi

Cała Polska

Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Przyjęcia w trybie planowym są realizowane zgodnie z uzgodnionym z Pacjentem terminem. W pierwszej kolejności Pacjent kieruje się do punktu przyjęć (Rejestracji), gdzie załatwiane są formalności związane z przyjęciem. Następnie Pacjent przekazywany jest pod opiekę personelu Oddziału, gdzie zapoznawany jest harmonogramem pracy jednostki.


Pacjent powinien posiadać ze sobą;

  • skierowanie do Szpitala,
  • dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia (zwłaszcza karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego oraz wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowych,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • rzeczy osobiste (piżama, kapcie, bielizna, środki higieny osobistej.

W przypadku nie potwierdzenia przez system eWUŚ uprawnień Pacjenta do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a Pacjent jest przekonany, że ma do nich prawo, może fakt ten potwierdzić poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Przyjęcia nagłe dla Pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia realizowane są całodobowo. O przyjęciu do Szpitala w trybie nagłym osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz dyżurny, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

Pacjent wypisywany jest ze Szpitala w momencie kiedy stan jego zdrowia nie wymaga już dalszej hospitalizacji, kiedy sam zażąda wypisu lub kiedy w sposób rażący naruszy Regulamin Oddziału.

Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej Leczenia Szpitalnego. Karta informuje o powodzie hospitalizacji, zawiera m. in. rozpoznanie, a także opis przeprowadzonych procedur medycznych, wyniki badań.

Karta informacyjna posiada także zalecenia dotyczące dalszego postępowania – w tym trybu życia, diety, ewentualnej rehabilitacji, pobierania leków, koniecznych badań kontrolnych oraz terminu kontrolnej konsultacji u odpowiedniego specjalisty lub lekarza rodzinnego.

Aktualności

Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.

22 październik 2020

Grupa Scanmed wspiera walkę z pandemią

13 październik 2020

COVID-19 nowe obostrzenia

12 październik 2020

10 -lecie Ośrodka Scanmed K...

Wszystkie aktualności
×

Strona stosuje pliki cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług, w celach statystycznych oraz analitycznych za Twoją zgodą wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki w urządzeniu. Możesz cofnąć zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji >>

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj