Wszystkie usługi

Cała Polska
Wróć

Ogłoszenie o rozeznaniu rynkowym dotyczącym stawki za godzinę szkolenia stacjonarnego

Ogłoszenie o rozeznaniu rynkowym dotyczącym stawki za godzinę szkolenia stacjonarnego

Scanmed S.A. w celu przeprowadzenia rozeznania rynkowego zaprasza do składania wycen/ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych:

1. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu kluczowych kompetencji społecznych z perspektywy kontaktu z Pacjentem.

Szkolenie ma na celu rozwój podstawowych kompetencji społecznych istotnych w relacji z Pacjentami i Klientami, takich jak komunikacja, aktywne słuchanie, autoprezentacja i budowanie profesjonalnego wizerunku, kształtowanie relacji, czy wywieranie wpływu społecznego. Uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętność komunikacji: efektywnej, profesjonalnej, zgodnej ze Standardami Obsługi Pacjenta i Klienta Scanmed. Poznają techniki komunikacyjne, takie jak NVC, język faktów, komunikat ja.

Czas realizacji:

Szkolenia będą miały formę jednodniowych, ośmiogodzinnych warsztatów. Liczba godzin: 12 x pełne, ośmiogodzinne dni szkoleniowe – RAZEM 96 godzin.

2. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w Placówkach Medycznych.

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy poznają techniki rozwiązywania konfliktów, metody radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywne sposoby reagowania w trudnych sytuacjach, wyrażania i reagowanie na krytykę, czy udzielania feedbacku. Rozwiną umiejętność empatycznej komunikacji i asertywnego, zgodnego ze Standardami Obsługi Pacjenta i Klienta Scanmed zachowania w trudnych sytuacjach.

Czas realizacji:

Szkolenia będą miały formę jednodniowych, ośmiogodzinnych warsztatów. Liczba godzin: 12 x pełne, ośmiogodzinne dni szkoleniowe – RAZEM 96 godzin.

Termin:

Grudzień 2018 r. – czerwiec 2019 r. (szczegółowy harmonogram do ustalenia z Zamawiającym). Terminy obejmują dni robocze oraz weekendy (bez dni świątecznych).

Miescowości:

Kraków, Warszawa, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Poznań, Pabianice (szczegóły organizacyjne zostaną ustalone po doborze grup uczestników/uczestniczek). Koszty dojazdów powinny być uwzględnione w wycenie za usługę ponieważ Zamawiający nie zwraca kosztów organizacyjnych.

Szczegóły przedmiotu zamówienia

 • Szkolenia mają mieć formę warsztatów angażujących uczestników. Trener powinien stosować aktywne metody dydaktyczne i praktyczne ćwiczenia oraz prowadzić zajęcia w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze. Program i treści szkoleń zostaną opracowane w oparciu o wyniki badań naukowych i praktycznie stosowane rozwiązania. Treści szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb uczestników i będą odnosić się do sytuacji z ich codziennego życia zawodowego.
 • Celem szkoleń jest rozwój/nabycie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji, profesjonalnego i zgodnego ze Standardami Obsługi Pacjenta i Klienta Scanmed zachowania w sytuacjach trudnych, wypracowanie postawy asertywnej w kontakcie z klientem i w zespole.
 • Trener/trenerka opracuje materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek. Koszt ich wydruku pokrywa Zamawiający.
 • Każdy z trenerów/trenerek powinien posiadać:
  • ukończony kurs trenerski
  • studia kierunkowe (Psychologia, Pedagogika, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce tzn. dotyczących kompetencji społecznych, wykazane poprzez udokumentowanie przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń (preferowane referencje).

Scanmed S.A. może zwracać się do podmiotów oferujących usługi o dodatkowe informacje, uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dot. złożonych wycen/ofert.

Wycenę/Ofertę należy składać na formularzu ofertowym.

 • mailowo (skan) na adres: hr@scanmed.pl
 • osobiście: w siedzibie firmy pod adresem: ul Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków. 

Formularz zgłoszeniowy

Więcej aktualności

Zapoznaj się z najświeższymi wiadomościami i artykułami o medycynie i zdrowiu.

Wszystkie aktualności

Drogi użytkowniku!

Wykryliśmy, że możesz używać przestarzałej wersji przeglądarki która nie jest kompatybilna z naszą stroną. W celu uzyskania prawidłowego działania serwisu, prosimy o zaktualizowanie przeglądarki.

Kontynuuj mimo tego
Aktualizuj
Infolinia +48 12 629 88 00
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia
Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój Europejski Fundusz Społeczny
X

Korzystając ze strony upewnij się, że adres strony to https://scanmed.pl oraz czy przy adresie widnieje kłódka potwierdzająca, że strona posiada ważny certyfikat wydany na Scanmed S.A.