Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

ZIP- Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Korzyści dla Pacjentów wynikające z rejestracji w ZIP:

 • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
 • dostęp do wiedzy o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach,
 • pozyskanie informacji o kwotach, które zostały przekazane na sfinalizowanie Twojego leczenia.

Informacje, które zawiera ZIP:

 • prawa pacjenta,
 • zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą,
 • nasz aktualny status ubezpieczenia w eWUŚ,
 • wykaz placówek mających kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
 • świadczenia zdrowotne, które zostały nam udzielone i sfinansowane przez NFZ,
 • wystawione recepty i kwoty refundacji leków oraz zaopatrzenia ortopedycznego,
 • deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ,
 • informacja na jakim etapie jest nasz wniosek o leczenie sanatoryjne.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do ZIP?

Należy udać się do właściwego Wojewódzkiego Oddziału NFZ (adresy poniżej) z dowodem osobistym lub paszportem, podpisać wniosek, odebrać login i hasło lub można też złożyć wniosek poprzez stronę zip.nfz.gov.pl, a następnie w siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu do konta.

Dane adresowe Oddziałów NFZ:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu
 • Wrocław, ul. Joannitów 6, tel. 71 79-79-075, zip@nfz-wroclaw.pl,
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie
 • Kraków ul. Batorego 24, tel. 12 29-88-130, zip@nfz-krakow.pl
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie
 • Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. 22 57-26-373
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku
 • Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 32-18-676
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach
 • Katowice, ul. Kossutha 13, tel. 32 735 18 00
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu
 • Poznań, ul. Grunwaldzka 158, tel. 61 65-54-444

Powyższe informacje zostały  sporządzone na podstawie danych uzyskanych ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl,www.nfz-krakow.plwww.nfz-wroclaw.plwww.nfz-poznan.plwww.nfz-warszawa.plwww.nfz-katowice.pl,www.nfz-gdansk.pl

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×