Zadzwoń lub napisz do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

 • potrzebujesz porady, wyjaśnień,
 • potrzebujesz informacji jak korzystać ze świadczeń medycznych,
 • nie wiesz do kogo masz się zwrócić,
 • Twoje prawa zostały naruszone.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Grupy Scanmed Multimedis

Bartosz Rajski

bartosz.rajski@multimedis.pl

tel. 510 299 944
tel. 12 629 89 27

Pełnomocnik Praw Pacjenta działa w  trosce o Twoją  satysfakcję i bezpieczeństwo.

Działania swe realizuje w szczególności poprzez:

 • zapewnienie pacjentowi pomocy w dostępie do pełnej informacji,
 • konsultacje telefoniczne i mailowe dotyczące jakości świadczonych usług,
 • przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg /reklamacji pacjentów Scanmed Multimedis,
 • sporządzanie pisemnych odpowiedzi na skargi pacjentów Scanmed Multimedis,
 • prowadzenie monitoringu przestrzegania praw pacjenta na terenie Scanmed Multimedis,
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pacjentów i pracowników w zakresie praw i obowiązków pacjenta,
 • odpowiedzi na Twoje pytania.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×