• potrzebujesz porady, wyjaśnień,
  • potrzebujesz informacji jak korzystać ze świadczeń medycznych,
  • nie wiesz do kogo masz się zwrócić,
  • Twoje prawa zostały naruszone.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Grupy Scanmed

Bartosz Rajski

bartosz.rajski@scanmed.pl

tel. 510 299 944
tel. 12 629 89 27

Pełnomocnik Praw Pacjenta działa w  trosce o Twoją  satysfakcję i bezpieczeństwo.

Działania swe realizuje w szczególności poprzez:

  • zapewnienie pacjentowi pomocy w dostępie do pełnej informacji,
  • konsultacje telefoniczne i mailowe dotyczące jakości świadczonych usług,
  • przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg /reklamacji pacjentów Scanmed,
  • sporządzanie pisemnych odpowiedzi na skargi pacjentów Scanmed,
  • prowadzenie monitoringu przestrzegania praw pacjenta na terenie Scanmed,
  • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pacjentów i pracowników w zakresie praw i obowiązków pacjenta,
  • odpowiedzi na Twoje pytania.

A Stach POP UP 2

×