Zadzwoń lub napisz do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

 • potrzebujesz porady, wyjaśnień,
 • potrzebujesz informacji jak korzystać ze świadczeń medycznych,
 • nie wiesz do kogo masz się zwrócić,
 • Twoje prawa zostały naruszone.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Grupy Scanmed

Bartosz Rajski

bartosz.rajski@scanmed.pl

tel. 510 299 944
tel. 12 629 89 27

Pełnomocnik Praw Pacjenta działa w  trosce o Twoją  satysfakcję i bezpieczeństwo.

Działania swe realizuje w szczególności poprzez:

 • zapewnienie pacjentowi pomocy w dostępie do pełnej informacji,
 • konsultacje telefoniczne i mailowe dotyczące jakości świadczonych usług,
 • przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg /reklamacji pacjentów Scanmed,
 • sporządzanie pisemnych odpowiedzi na skargi pacjentów Scanmed,
 • prowadzenie monitoringu przestrzegania praw pacjenta na terenie Scanmed,
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pacjentów i pracowników w zakresie praw i obowiązków pacjenta,
 • odpowiedzi na Twoje pytania.

×