Grupa Scanmed od początku swojej działalności angażuje się w aktywności z zakresu odpowiedzialnego biznesu, także w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego oraz wspierania lokalnych rynków pracy.

Wspieranie organizacji szkolnych oraz podejmowanych przez nie inicjatyw, promocja edukacji pro-zdrowotnej i profilaktyki wśród uczniów, rekrutacja ukierunkowana na pozyskiwanie z rynku uczniów lub absolwentów, organizacja staży, praktyk, zajęć praktycznych to niektóre z obszarów realizowane z pasją i pełnym zaangażowaniem we współpracę ze środowiskiem akademickim.

Współpraca ze środowiskiem akademickim obejmuje :

 • tworzenie optymalnego programu praktyk lub staży, aby zapewnić kształcenie osób młodych w obszarach ich zainteresowań, przekazując jednocześnie najważniejsze umiejętności niezbędne w przyszłym wykonywaniu zawodu
 • dostęp do nowoczesnej technologii i metodologii
 • wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów
 • możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w naszych placówkach
 • seminaria i wykłady

Grupa Scanmed w ramach współpracy z uczelniami oraz instytucjami  wspierającymi zatrudnienie zrealizowała szereg projektów praktyk i staży. 

Jak dotąd zaangażowaliśmy się w działania w ramach projektów:

 1. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie –  projekt „Twoja kariera  -Twój wybór” – staż na stanowisku ratownik medyczny.
 2. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych –projekt  „Czas na staż –Czas na pracę!”  staż na stanowisku  sekretarki medycznej.
 3. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie –projekt „Różne drogi jeden cel”  – staż na stanowisku fizjoterapeuty.
 4. SIS Sp. z o. o z Siedzibą w Szczecinie –projekt „Nowe doświadczenie-Nowa Praca” staż na stanowisku  sekretarki medycznej.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” – staż na stanowisku rejestratorki medycznej.

 

Realizując projekty praktyk i staży współpracujemy z następującymi  Ośrodkami Akademickimi i Instytucjami :

 1. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum  – praktyki lekarskie z zakresu lecznictwa otwartego, z zakresu chirurgii ogólnej, pomocy doraźnej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, pielęgniarstwa oraz praktyki administracyjne na kierunku zdrowie publiczne.
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – praktyki z zakresu fizjoterapii.
 3. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – praktyki z zakresu pielęgniarstwa, fizjoterapii.
 4. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – praktyki z zakresu pielęgniarstwa.
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – praktyki lekarskie na oddziale Chirurgii Ogólnej.
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – praktyki lekarskie z zakresu lecznictwa otwartego, z zakresu opieki nad chorym w szpitalach, praktyka pielęgniarska dla lekarzy, praktyka na oddziale z zakresu pomocy doraźnej,  praktyki na oddziale chirurgicznym, praktyki z zakresu organizacji ochrony zdrowia, chirurgii ogólnej,  chirurgii twarzowo szczękowa oraz choroby wewnętrzne.
 7. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie – praktyki z zakresu fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii, kinezyterapii oraz fizykoterapii.
 8. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – praktyki z zakresu pielęgniarstwa.
 9. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu – praktyki zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.
 10. Podhalańska Wyższą Szkołą Zawodowa w Nowym Targu – praktyki z zakresu pielęgniarstwa.
 11. Zespół jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie  - praktyki z zakresu opiekun medyczny, technik sterylizacji.
 12. Szkołą Zdrowia i Urody w Krakowie – praktyki dla ratowników medycznych.
 13. AP Edukacja Szkoła Policealna w Kielcach – praktyki zawodowe na stanowisku technik optyk.
 14. AP Edukacja Szkoła Policealna w Krakowie – praktyki na stanowisku technik masażysta.
 15. Omega Europejskie Centrum Rozwoju Sp. z o.o. – praktyki na stanowisku  opiekun medyczny.
 16. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie – praktyki na stanowisku opiekun medyczny.
 17. Szkoła policealna Pracowników Służb  Medycznych i Społecznych dla Dorosłych – praktyki z zakresu technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny.

 

A Stach POP UP 2

×