Jak korzystać?

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są Pacjentom, którzy wybrali lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji. Pacjent wybiera lekarza, pielęgniarkę i położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej spośród personelu medycznego świadczącego usługi u Świadczeniodawcy.

Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, w celu realizacji prawa do świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.

W trakcie rejestracji do lekarza, pielęgniarki czy położnej następuję weryfikacja uprawnień.

Studentom z Polski wystarczy dowód osobisty by skorzystać z usług dostępnych w Przychodniach Studenckich Scanmed. Studenci zagraniczni powinni okazać dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), Certyfikat, Druk E100, Kartę Polaka lub indywidualną umowę z NFZ.