Strefa studenta

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy oraz realizując założenia polityki personalnej Scanmed angażuje się w organizowanie działań skierowanych do środowisk akademickich. Wierzymy,  że szczególnie istotna jest edukacja studentów, którzy stają się przyszłymi pracownikami naszej firmy. Politykę wsparcia rynku pracy realizujemy poprzez organizację praktyk, staży zawodowych i zajęć praktycznych. Dodatkowo angażujemy się w realizacje projektów naukowych i szkoleniowych.

Adresatami naszych działań są studenci wszystkich lat studiów, absolwenci uczelni wyższych oraz szkół podyplomowych. Działania skierowane do środowisk akademickich obejmują zasięgiem największe miasta w Polsce: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk.

Programy współpracy kierujemy do następujących grup:

 • Studenci studiów medycznych, kształcący się na kierunkach: lekarski, pielęgniarski, położniczy, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i rehabilitacji, fizykoterapia i kinezyterapia, asystentka/higienistka stomatologiczna, technik RTG, technik sterylizacji itp.
 • Studenci kierunków administracyjnych, okołobiznesowych i komunikacyjnych – do których kierowane są działania edukacji nt. rynku pracy oraz praktyk w zakresie pracy administracyjnej, w działach handlu, marketingu, finansów, prawa, HR.
 • Studenci szczególnie zdolni otrzymujący wsparcie w rozwoju swoich kompetencji.

Proces rekrutacji na staż lub praktykę zawodową:

Opcja I

 • Wyszukaj wśród ofert interesującą  Cię praktykę lub staż.
 • Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@scanmed.pl
 • W przypadku zainteresowania Twoją kandydaturą skontaktujemy się z Tobą w celu zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji.

Opcja II

 • Zgłoś się do nas z własną propozycją stażu lub praktyki zawodowej (np. odbywanej w ramach studiów)
 • Złóż podanie z informacją o zakresie stażu/praktyki, terminu realizacji oraz ilości godzin korzystając z adresu: rekrutacja@scanmed.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić możliwość realizacji praktyki/stażu oraz wskazać zakres wymaganych dokumentów.

W ramach praktyki / stażu zapewniamy:

 • indywidualnego opiekuna praktyki/stażu
 • dostęp do nowoczesnej, sprawdzonej w praktyce technologii i metodologii
 • wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów
 • możliwość zdobycia doświadczenia i wiedzy w firmie o ugruntowanej pozycji i renomie
 • zapoznanie z podstawowymi procedurami medycznymi, prawami pacjenta, podstawowymi regulacjami prawnymi, strukturą systemu otwartej opieki zdrowotnej w Polsce i zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy i możliwość rozwoju zawodowego
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki/stażu wraz z oceną nabytych umiejętności i referencjami

Realizowany przez nas proces rekrutacji i adaptacji pracownika uwzględnia budowanie ścieżki rozwoju i kariery obecnych i przyszłych studentów oraz absolwentów odbywających staże lub praktyki w naszych placówkach. Mając na uwadze politykę różnorodności budujemy strukturę firmy w oparciu o różną wiedzę i kompetencje, a młodzi ludzie są dla nas synonimem innowacyjności, energii, zmiany.

×