Recepta

W związku z wprowadzeniem przez NFZ nowego systemu „eWUŚ” – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, w celu otrzymania recepty nie jest wymagane okazanie dowodu ubezpieczenia. Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie numeru PESEL i dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Osoby do 18. roku życia mogą pokazać aktualną legitymację szkolną, a zgłaszając się do rejestracji z dzieckiem, które nie ma jeszcze numeru PESEL, rodzic podaje swój PESEL.

W przypadku wypisania recepty refundowanej Pacjentowi nieuprawnionemu, NFZ może nałożyć na lekarza karę finansową a nawet pozbawić lekarza prawa wystawiania recept refundowanych. Pełne informacje o dokumentach potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dostępne są w Vademecum NFZ „Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych”. Vademecum 2011 dostępne jest na stronie internetowej Funduszu www.nfz.gov.pl

Informacja na temat leków refundowanych: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=2&ida=36

Informacja dla Pacjentów na temat lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych jest dostępna w rejestracjach bezpośrednich oraz w rejestracji telefonicznej (801-462-988).

 

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×