W związku z wprowadzeniem przez NFZ nowego systemu „eWUŚ” – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, w celu otrzymania recepty nie jest wymagane okazanie dowodu ubezpieczenia. Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie numeru PESEL i dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Osoby do 18. roku życia mogą pokazać aktualną legitymację szkolną, a zgłaszając się do rejestracji z dzieckiem, które nie ma jeszcze numeru PESEL, rodzic podaje swój PESEL.

W przypadku wypisania recepty refundowanej Pacjentowi nieuprawnionemu, NFZ może nałożyć na lekarza karę finansową a nawet pozbawić lekarza prawa wystawiania recept refundowanych. Pełne informacje o dokumentach potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dostępne są w Vademecum NFZ „Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych”. Vademecum 2011 dostępne jest na stronie internetowej Funduszu www.nfz.gov.pl

Informacja na temat leków refundowanych: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=2&ida=36

Informacja dla Pacjentów na temat lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych jest dostępna w rejestracjach bezpośrednich oraz w rejestracji telefonicznej (801-462-988).