Siedziba Spółki

Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
Tel: 12 629 89 00
RPWDL – Nr księgi rejestrowej 000000014423

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Bartosz Rajski
Tel: 510 299 944
Tel: 12 629 89 27
Mail: bartosz.rajski@scanmed.pl