Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Celem działalności Grupy Scanmed Multimedis jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

Założenia te realizujemy poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wytycznymi Programu akredytacji szpitali, Programu akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224, ISO 31000 i SA8000.

Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci własnych ambulatoryjnych i szpitalnych placówek medycznych przy założeniu komplementarnego rozwoju segmentów działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej, leczenia szpitalnego, leczenia jednego dnia, rehabilitacji leczniczej, oraz sterylizacji.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • dbałość o satysfakcję klienta
 • rozwój oferty usług medycznych
 • działalność profilaktyczna i promocja zdrowia
 • doskonalenie kadr medycznych
 • podnoszenie świadomości pracowników i ich angażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozbudowa nowoczesnej infrastruktury medycznej i technicznej
 • bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym
 • skuteczne i efektywne zarządzanie procesami klinicznymi oraz ryzykiem klinicznym
 • dbałość o pracownika poprzez ograniczanie zagrożeń, zapewniając jak najbezpieczniejsze warunki pracy, przy minimalnym ryzyku zawodowym
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa
 • transparentność w komunikacji z otoczeniem
 • prowadzenie działań w sposób zgodny z normami społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o wartości etyczne
 • ochrona przetwarzanych informacji
 • zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • dbałość o środowisko naturalne, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom

Poprzez zaangażowanie doświadczonych zespołów medycznych oraz profesjonalną obsługę doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, tym samym identyfikując i zaspokajając potrzeby naszych pacjentów. Przez przyjęte standardy budujemy wartość naszej Grupy oraz jej pozycję rynkową. Grupa zapewni odpowiednie zasoby i środki do wdrażania niniejszej Polityki.

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×