Celem działalności Grupy Scanmed jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

Założenia te realizujemy poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wytycznymi Programu akredytacji szpitali, Programu akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej oraz norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224, ISO 31000 i SA8000.

Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci własnych ambulatoryjnych i szpitalnych placówek medycznych przy założeniu komplementarnego rozwoju segmentów działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej, transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej, leczenia szpitalnego, leczenia jednego dnia, rehabilitacji leczniczej, oraz sterylizacji.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest:

 • dbałość o satysfakcję klienta
 • rozwój oferty usług medycznych
 • działalność profilaktyczna i promocja zdrowia
 • doskonalenie kadr medycznych
 • podnoszenie świadomości pracowników i ich angażowanie w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • rozbudowa nowoczesnej infrastruktury medycznej i technicznej
 • bezpieczeństwo świadczonych usług w szczególności poprzez wykorzystywanie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem ukierunkowanego na zapobieganie zdarzeniom niepożądanym
 • skuteczne i efektywne zarządzanie procesami klinicznymi oraz ryzykiem klinicznym
 • dbałość o pracownika poprzez ograniczanie zagrożeń, zapewniając jak najbezpieczniejsze warunki pracy, przy minimalnym ryzyku zawodowym
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa
 • transparentność w komunikacji z otoczeniem
 • prowadzenie działań w sposób zgodny z normami społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o wartości etyczne
 • ochrona przetwarzanych informacji
 • zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • dbałość o środowisko naturalne, w szczególności poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom

Poprzez zaangażowanie doświadczonych zespołów medycznych oraz profesjonalną obsługę doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, tym samym identyfikując i zaspokajając potrzeby naszych pacjentów. Przez przyjęte standardy budujemy wartość naszej Grupy oraz jej pozycję rynkową. Grupa zapewni odpowiednie zasoby i środki do wdrażania niniejszej Polityki.

A Stach POP UP 2

×