Pacjent w centrum uwagi

Poradnik „Pacjent w centrum uwagi” jest częścią serwisu informacyjnego dla naszych pacjentów.

Znajdą tu Państwo informacje oraz porady dotyczące między innymi dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do uzyskania pomocy medycznej.

Spis treści

  1. Aktualny dowód ubezpieczenia
  2. Skierowanie
  3. Recepta
  4. Dokumentacja medyczna – ksero i odbiór
  5. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
  6. Napisz a Twój opiekun Ci pomoże
  7. Zadzwoń lub napisz do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta
  8. Twoje Prawa
  9. Zintegrowany informator pacjenta (ZIP)

 

[1] Poradnik został sporządzony w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl oraz Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl, www.nfz-krakow.pl/, dostępne m.in. pod adresami:

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=16,

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=2&ida=28,

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=7&ida=79,

http://www.bpp.gov.pl/index.php?id=pytania_i_odpowiedzi,

http://www.bpp.gov.pl/index.php?id=poznaj_swoje_prawa,

http://www.nfz-krakow.pl/index.php?site=art&idd=11&ida=447.

 

 

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×