Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w Nowym Jorku w dniach 25-27 września 2015 r. kraje przyjęły nową Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która zawiera Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązane z nimi zadania przyczynią się do budowy świata, w którym ubóstwo zostanie wyeliminowane, a ludzie nie będą cierpieć z jego powodu. Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Zarówno Agenda jak i Cele i zadania mają powszechny charakter, bowiem dotyczą zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą one wszystkich ludzi, w centrum uwagi znajdują się takie kwestie jak poprawa jakości życia ludzi, ochrony socjalnej i środowiska, w którym żyją.

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
Cel 2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
Cel 3: Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym wieku.
Cel 4: Zapewnić inkluzywną i jakościowo dobrą edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
Cel 6: Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną.
Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
Cel 8: Promować  trwały, inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
Cel 9: Budować odporną infrastrukturę , promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność.
Cel 10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.
Cel 11: Uczynić miasta i ludzkie osiedla były inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi miejscami.
Cel 12: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne.
Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.
Cel 14: Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważonych sposób.
Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów lądowych, zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty w bioróżnorodności.
Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; tworzyć efektywne, obywatelskie i inkluzywne instytucje na wszystkich szczeblach.
Cel 17: Wzmocnić sposoby implementacji Celów i odnowić światowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Aby przyjęte cele zostały osiągnięte, każdy musi się zaangażować: rządy, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i indywidualne osoby. Każdy z nas może włączyć się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poniżej krótki „PRZEWODNIK RATOWANIA ŚWIATA”.

 1. Oszczędzaj energię elektryczną wyłączając urządzenia, których nie używasz. Wyłączaj światło jeśli go nie potrzebujesz.
 2. Ograniczaj ilość wykorzystywanego papieru. Jeśli masz taką możliwość, płać rachunki online, krótkie informacje notuj w zeszycie, korzystaj z elektronicznych tekstów, dokumentów itp.
 3. Jeśli napotkasz w Internecie interesujący artykuł dotyczący praw człowieka, zmian klimatycznych itp., udostępnij go na swoich profilach w mediach społecznościowych, aby inne osoby mogły się z nim zapoznać.
 4. Korzystaj z usług firm, które działają w sposób zrównoważony i nie szkodzą środowisku.
 5. Segreguj papier, plastik, szkło i oddawaj je do recyklingu.
 6. W miarę możliwości ogranicz zakupy produktów w opakowaniach.
 7. Podczas zakupu nowych urządzeń wybieraj te energooszczędne.
 8. Jeśli masz możliwość, zainstaluj panele solarne. Ograniczy to również koszty energii – zmniejszy Twoje rachunki.
 9. Używaj zapałek zamiast plastikowych zapalniczek, które są wypełnione gazem.
 10. Używaj transportu publicznego, roweru lub podróżuj pieszo jeśli to możliwe.
 11. Korzystaj z toreb na zakupy wielokrotnego użytku.
 12. Rób listy zakupów, aby nie kupować więcej niż potrzebujesz i nie wyrzucać później niewykorzystanych produktów.
 13. Przekazuj nieużywane ubrania i inne przedmioty organizacjom charytatywnym itp.
 14. Korzystaj ze swojego prawa wyborczego i bierz udział w wyborach. Twój głos się liczy.

To tylko niektóre możliwości, które możemy wykorzystywać w codziennym życiu. Zachęcamy do zagłębienia się w zagadnienia związane z przyjętą Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wszelkie informacje można znaleźć pod zamieszczonymi poniżej adresami.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/

http://www.unic.un.org.pl/

A Stach POP UP 2

×