Fundacja Scanmed została założona w 2013 roku jako organizacja non-profit. Głównym obszarem działalności Fundacji Scanmed jest ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, a także podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

Swoje cele Fundacja Scanmed realizuje poprzez organizację akcji zmierzających do finansowania zakupu sprzętu medycznego, leków i środków medycznych oraz przeprowadzanie zabiegów medycznych. Ponadto Fundacja Scanmed prowadzi akcje krwiodawstwa.

Organy Fundacji Scanmed

Zarząd Fundacji
Grzegorz Wedler – Prezes Zarządu
Sylwia Siejka – Członek Zarządu
Karolina Kulig – Członek Zarządu
Rada Fundacji
Dorota Szydłowska – Członek Rady
Stanisław Helbich – Członek Rady
Adrian Janus – Członek Rady