Kontakt

Kontaktując się z Telefonicznym Centrum Obsługi otrzymają Państwo pełną informację o oferowanych przez nas świadczeniach medycznych oraz dokonają Państwo rejestracji do wybranego specjalisty. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług prosimy o Państwa pytania, propozycje i opinie dotyczące działalności placówek Scanmed.

 

telefoniczne-centrum_old

Czynne w godzinach:
pon-pt 7:00-21:00,

sob 7:00-15:00,

nd 8:00-15:00,

święta nieczynne

 

biuromailcanm

 

Biuro Zarządu Scanmed S.A.:

ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków

Tel: 12 629 89 00

Fax: 12 370 25 09

Mail: sekretariat.zarzadu@scanmed.pl

 

Bartosz Rajski

Tel: 510 299 944

Biuro prasowe

Tel: 535 005 516

Mail: scanmed@mc.com.pl

 

Dział Handlowy Scanmed S.A.

ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków

dh@scanmed.pl

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Bartosz Rajski

Tel: 510 299 944

Tel: 12 629 89 27

Mail: bartosz.rajski@scanmed.pl

 

Dane formalne:Scanmed S.A.

ul. Armii Krajowej 18, bud. Galileo, VII piętro, 30-150 Kraków

NIP: 6751209442

REGON: 351618159

Bank: mBank

numer konta: 05 1140 1081 0000 2303 7000 1001

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, Kapitał zakładowy 95.171.198,00 PLN, w tym kapitał wpłacony 95.171.198,00 PLN

Niniejszym informujemy, że funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Św. Rafała w Krakowie objął Pan Profesor Ryszard Gajdosz, natomiast funkcję Dyrektora Operacyjnego – Pani Agnieszka Sak-Ciężadło.

Profesor Ryszard Gajdosz od ponad 8 lat związany jest z Grupą Scanmed, a od 2012 r. piastuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w naszym Szpitalu. Pan Profesor to specjalista o nieprzeciętnych kwalifikacjach oraz wyjątkowym podejściu do Pacjentów. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku medycznym.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Prof. Gajdosza obejmują urazy czaszkowo-mózgowe, ciężkie zakażenia, niewydolność oddechową, zaburzenia immunologiczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Pan Profesor jest współautorem Ogólnopolskiego Programu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Wytycznych Postępowania Anestezjologicznego w zakresie znieczuleń przewodowych w warunkach okołooperacyjnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. Jest członkiem m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, Polskiego Towarzystwo Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Polskiej Akademii Nauk, a także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Pan Profesor wykłada w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu br. otrzymał wysoką nagrodę Państwową nadaną przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Pani Agnieszka Sak-Ciężadło jest absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana ze Scanmedem od 2008 r., pracując w Szpitalu Św. Rafała od początku jego działalności. Od ponad 7 lat jest odpowiedzialna za nadzór nad Administracją Medyczną Szpitala oraz organizację udzielania świadczeń. Od 2015 r. koordynuje opracowanie oraz wdrożenie standardów realizacji usług medycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej w Grupie Scanmed.

×